Op dit moment werkt de GCVB hard aan het implementeren van het beleid Reductie aanrijdingsgevaar. Dit beleid is de afgelopen jaren ontwikkeld, wordt vanaf 1 januari 2021 gehanteerd en vanaf 1 januari 2022 voorgeschreven.
Hier lees je meer over het nieuwe beleid: https://gc-veiligheid.nl/tools/nieuw-beleid-reductie-aanrijdgevaar

 

Deze week zijn in een kick-off meeting de voorgedragen projectleiders/ambassadeurs binnen de Ondertekenaars van de GCVB geïnformeerd over de ondersteuning, strategie, media en middelen die beschikbaar zijn (en komen) om het nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar goed te implementeren in de keten. Omdat de implementatie vele partijen en mensen raakt (van bouwplaatsontwerp tot bouwplaatsmedewerker) en communicatie een belangrijk onderdeel is, is een compleet draaiboek gepresenteerd voor ambassadeurs met daarin hulpmiddelen voor de implementatie naar de diverse doelgroepen die ermee aan de gang moeten gaan. Voor geïnteresseerden delen wij graag de link naar dit draaiboek:
Link naar draaiboek en communicatiemiddelen: https://www.notion.so/funkedev/Draaiboek-ambassadeurs-05a04e6215ba40d5b02291cd8ab696c8

 

Als mede-ondertekenaar van de GCVB brengt KIVI dit filmpje over het nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar graag onder uw aandacht.