Circulaire Economie

De Circulaire Educatie Deal

De Circulaire Educatie Deal

Hoe wij de circulaire economie gaan integreren in ons hoger onderwijs

Inleiding

'Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten'. Zo opende kabinetsreactie op de transitieagenda’s circulaire economie ondertekend door Stientje van Veldhoven op 29 juni 2018. Het kabinet wil dat hogescholen en universiteiten meer prioriteit leggen bij het integreren van de circulaire economie in de opleidingseisen en curricula. ‘Doel is om bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en om onze consumptie- en productiepatronen binnen de grenzen van onze planeet te houden.’

KIVI onderschrijft dit doel en ziet binnen en buiten haar vereniging een groeiende vraag naar een groener onderwijslandschap. In een onderzoek onder onze young professionals kwam een gebrek aan circulariteit en duurzaamheid in de opleiding duidelijk naar voren. De maatschappij vraagt van ingenieurs dat ze met deze thema’s aan de slag gaan, alleen sluit het curriculum van de ingenieursopleidingen hier vaak niet op aan. Dit is een onderwerp wat niet alleen de aandacht heeft van bedrijven, maar ook van hogescholen en universiteiten. Dit horen wij terug in gesprekken met diverse studenten, docenten en leidinggevenden.

Circulaire economie en duurzaamheid moet zich verder door ontwikkelen, van keuzevak of een specifieke mastertrack tot een onderdeel in alle relevante vakken.

Grassroot beweging

KIVI roept alle studenten, docenten, onderzoekers, leidinggevenden, overkoepelende organisaties, instellingen en bedrijven op om een stap te nemen. KIVI biedt aan om het platform te zijn waar kennis en kunde wordt aangeboden en uitgewisseld om in elke opleiding circulaire economie te integreren.

Wij willen:

  • Integratie van circulaire economie en duurzaamheid in opdrachten, projecten, vakken en cursussen. 
  • Multidisciplinair onderwijs en onderzoek met oog voor ontwerp, micro- en macro-economie, organisatiekunde, levenscyclusanalyses, logistiek, systeemleer, milieu en biologie. 
  • Dat integratie onder leiding is van studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers

Dit kunnen wij niet alleen. Wij vragen je daarom mee te helpen deze grassroot beweging op te zetten. Ben jij een student, docent of leidinggevende en eis jij meer circulariteit binnen jouw opleiding? Ben jij een ondernemer of expert en wil jij jouw kennis beschikbaar stellen aan een opleiding?

Sluit je aan!

Sluit je dan aan bij deze Circulair Educatie Deal. Op 19 november geven wij het startschot op Saxion Hogeschool en wordt de Circulair Educatie Deal inclusief de ondertekenaars bekend gemaakt. Begin 2019 starten wij met het actief ondersteunen van opleidingen bij de integratie. Het is dan voor opleidingen van hogescholen en universiteiten in heel Nederland mogelijk om aan te sluiten.

Wil jij je aanmelden of heb je meer informatie nodig? Klik dan hier of neem contact op met projectcoördinator duurzaamheid Daniël Poolen: daniel.poolen@kivi.nl  

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. KIVI biedt haar leden ondersteuning in de professionele ontwikkeling, communities voor vakspecifieke kennis en een platform voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen. Tevens verleent KIVI de kwalificaties van Chartered Engineer en Incorporated Engineer. Ingenieurs zetten zich maximaal in om de kwaliteit van leven in onze samenleving te verbeteren met hun onmisbare kennis en technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen, KIVI helpt hen daarbij. Alle ingenieursdisciplines zijn vertegenwoordigd binnen KIV