Circulaire Economie

KIVI-jaarcongres 2017

21 november 2017
08:30 - 09:30 uur
Early Bird Sessies
13:30 - 14:30 uur
Parallelle Sessies I
15:00 - 16:00 uur
Parallelle Sessies II
W205 Hoe circulair is uw product en uw organisatie? (komt te vervallen)

Martijn Geertzen MSc, International standardisation officer, NEN
Ir. Ab de Buck, Senior Consultant, NEN

Verschillende factoren spelen een rol bij het maken van “circulair” product-ontwerp. Hoeveel materialen worden gebruikt in het ontwerp, wat is de levensduur van het product?, is het te repareren?  In een Europees project worden hiervoor uniforme afspraken ontwikkeld. Het project begint met de projecten onder de eco-design richtlijn, ‘alle producten waar een stekker aan zit’. NEN leidt dit Europese project, en vanuit Nederland werken o.a. het Philips, Océ en het Ministerie van I&M hieraan mee. In de sessie kijken we naar de systematiek die wordt gevolgd en worden eerste resultaten gepresenteerd.

W206 Circulaire Economie: een kickstart (komt te vervallen)

Jan-Henk Welink, Secretaris en initiator Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer TU Delft

Veel bedrijven zijn bezig met de vraag om meer circulair te worden. Omdat klanten dat vragen, en omdat de kans bestaat dat sommige materialen of halfproducten niet meer kunnen worden geleverd door toenemende schaarste. Die schaarste kan leiden tot moeilijkheden in de toevoerketen of in onbeheersbare prijsfluctuaties. Bedrijven kunnen ook kijken naar de producten die ze verkopen. Kunnen deze producten weer worden terug gevoerd, voor een tweede gebruik? Kunnen door andere businessmodellen meer winst worden gehaald, met dezelfde hoeveelheid producten? Deze sessie geeft hier enkele voorbeelden van.

W210 Resource Use Efficiency voor Circulaire Koolstof Economie

Dr. Harriette Bos, Director RUE Investment Team, Wageningen Food & Biobased Research
Dr. Gulden Yilmaz, Programma Manager Biorefinery, Wageningen Food & Biobased Research
Dr. ir. Maarten Schutyser, ass. Professor Food Process Engineering, Wageningen University & Research
Dr. Willie van den Broek, Innovation manager Resource Use Effieciency, Wageningen University & Research

Een steeds intensiever gebruik van onze grondstoffen en een toenemende bevolking in met name stedelijke gebieden zorgen voor een disbalans in spreiding van onze voedsel-, energie- en chemicaliën stromen. Van nutriënten-uitputting in rurale gebieden tot nutriënten- en afvalopeenhoping in stedelijke gebieden. We zullen dus onze productie- en consumptiesystemen moeten uitdagen om met heel andere oplossingen te komen dan we tot nu toe gewend zijn. We kunnen veel efficiënter met onze waardevolle koolstof grondstoffen (biomassa) omgaan als we circulaire koolstofsystemen ontwerpen. Het is dan wel aan te bevelen om eerst de toekomstige wereldwijde behoefte aan voeding, chemicaliën en energie in te schatten. Daarmee kunnen we bedenken hoe we deze behoefte invullen en welke productie- en consumptiesystemen zich daar het best voor lenen. In deze sessie willen we laten zien dat oplossingen in balans moeten zijn met de schaalgrootte waarin wordt geopereerd, aan welke randvoorwaarden grondstoffen moeten voldoen om circulair te zijn, maar ook hoe technologieën kunnen worden ingezet om circulaire systemen te ontwerpen en welke kansrijke technologieën beschikbaar zijn.

Klik hier voor de presentatie.