Ingenieurs, let op de impact van je werk op aarde

Ingenieurs zullen op een andere manier moeten gaan nadenken over de impact van hun werk op de aarde, aldus KIVI-directeur Micaela dos Ramos bij de opening van het ingenieurscongres dat op 21 november 2017 in Wageningen werd gehouden.

 

Het is niet nieuw voor ingenieurs om de schadelijke gevolgen van menselijke activiteiten aan te pakken. Daarom zijn er veiligheidssystemen, waterzuiveringen, enzovoorts. Maar we staan nu op een punt dat we een minder zware wissel moeten gaan trekken op de bronnen die we van de aarde gebruiken. We zullen op een andere manier moeten denken over de impact die we op de aarde hebben en met een holistische systeemvisie ons werk moeten doen.

Met deze boodschap opende KIVI-directeur Micaela dos Ramos het ingenieurscongres over circulariteit, waar de diverse sprekers die volgden elk op voortborduurden.

Biobased Chemie

Zo gaf rector magnificus en gastheer Arthur Mol van de Wageningen Universiteit een overzicht van het onderzoek naar anders omgaan met (fossiele) brandstoffen, met veel nadruk op het gebruik van biomaterialen. Bijvoorbeeld door restproducten uit de landbouw om te zetten tot een bassiproduct voor de chemie, of door waardevolle grondstoffen als fosfaat, water en eiwitten veel efficiënter te gebruiken, zodat er minder van nodig is. Hij melde ook dat de Wageningen Universiteit een online lespakket (MOOC) heeft ontwikkeld op het gebied van biobased.

Eva Gladek, CEO van het circulaire advies- en ontwikkelbureau Metabolic plaatste daarbij wel een kanttekeningen. Uit analyse van de zogeheten Planetary Bounderies van het Stockholm Resilience Centreblijkt dat de grenzen van de aarde vooral worden overschreden wat betreft biodiversiteit en de biochemische huishouding van de aarde. Volgens haar is het circulair en duurzaam maken van de landbouw dan ook een van de allerhoogste prioriteiten, net als die van steden. Als voorbeeld van dat laatste noemde ze in Amsterdam-Noord het project Ceuvel. Daar zijn oude woonboten opgeknapt tot woningen, zuiveren planten het afvalwater en wordt uit urine fosfaat terug gewonnen. Ze sloot aan bij de woorden van Dos Ramos: ‘Ingenieurs, jullie maken de wereld, maar zullen dat opnieuw moeten doen met een nieuw ontwikkelingsmodel.’

Lees het volledige verslag op de website van De Ingenieur.