Integriteitscommissie

Integriteitscommissie

KIVI wil een vereniging zijn waar alle ingenieurs zich thuis, prettig en veilig voelen. Jong, oud, man, vrouw, welke afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging ook: KIVI wil van waarde zijn voor iedereen die een ingenieursopleiding volgt of heeft gevolgd, aan een van de hogescholen of universiteiten. Dat gevoel van veiligheid is geen gegeven, maar het resultaat van hoe mensen binnen de vereniging – leden en medewerkers – met elkaar omgaan. 

Om vorm te geven aan de ambitie een veilige vereniging te zijn voor iedereen, is er een Integriteitscommissie ingesteld. Leden of medewerkers met integriteitsklachten over andere leden in alle geledingen van de vereniging (zoals afdelingen, werkgroepen, communities, raden, besturen, ledenraad, medewerkers, enz.) of processen binnen de vereniging, kunnen de commissie inschakelen, indien gewenst anoniem. Het Werkkader van de commissie is hier te vinden; leidend voor de commissie is verder onder meer de Ethische Code van KIVI.

De Integriteitscommissie is te bereiken via het mailadres integriteit@kivi.nl. Telefonisch is de commissie te bereiken via 070 3 919 833. 

De commissie bestaat uit:

Frans Heitkamp (Ledenraad)
Léon Linders (Hoofdbestuur)
Zofia Lukszo  (Afdelingen)