Minister Hugo de Jonge van VWS heeft vorige week opgeroepen om de denkkracht van Nederland aan te boren om een Corona tracing app te ontwikkelen. Onze vereniging heeft aan de minister en aan de Tweede Kamer laten weten dat wij ons zorgen maken over de daaruit geresulteerde oproep aan individuele bedrijven om in minder dan 72 uur een commerciële oplossing voor te stellen.

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft vorige week opgeroepen om de denkkracht van Nederland aan te boren om een Corona tracing app te ontwikkelen. Onze vereniging heeft aan de minister en aan de Tweede Kamer door middel van deze brief laten weten dat wij ons zorgen maken over de daaruit geresulteerde oproep aan individuele bedrijven om in minder dan 72 uur een commerciële oplossing voor te stellen. Dit bevordert niet het maatschappelijke draagvlak, de technische transparantie en een bundeling van kennis in Nederland.

In de brief zijn een aantal technische aandachtspunten aangegeven. O.a. dat open standaard en open source ontwikkeling de meest geschikte route is en dat aangesloten moet worden bij de ontwikkelingen in Europa. Daarnaast staat er een voorstel in om de Nederlandse denkkracht op zeer korte termijn te bundelen in een stichting. Zo'n stichting kan de ontwikkeling coördineren, bewaken en eventueel goedkeuren en toezicht houden.