Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs werkt momenteel aan een veranderingsproces om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de wensen van haar leden en maatschappelijke ontwikkelingen. Prioriteit hierbij is het ondersteunen en inspireren van jonge ingenieurs en technische studenten om zich te ontwikkelen in hun vakgebied. Dat is de beste basis voor een duurzame toekomst van onze vereniging.

Het is daarom goed nieuws dat, na uitgebreide consultatie van een groot aantal leden, de ledenraad de nieuwe strategie van het hoofdbestuur en interim directeur, de heer Bart Struwe heeft goedgekeurd. Een nieuwe strategische toekomstvisie vraagt ook om een aanpassing van onze organisatie en dienstverlening. Daarom is ook een reorganisatieplan opgesteld. Dit plan wordt momenteel uitgewerkt en zal in de komende maanden worden voorgelegd aan de Ledenraad.

Het hoofdbestuur en interim directeur zijn zich goed bewust dat onze medewerkers de huidige veranderingen als spannend en stressvol ervaren. Het is onze verantwoordelijkheid om hen te steunen in deze veranderingsperiode en hen bij de implementatie van de nieuwe strategie te betrekken. Perspectief en draagvlak bij de eigen organisatie en de leden zijn nodig voor een goede implementatie van de nieuwe strategie. Mede daarom is de heer Bart Struwe door het hoofdbestuur als interim directeur aangesteld.

Net als veel andere verenigingen die de belangen vertegenwoordigen van een brede groep professionals, kijkt KIVI kritisch en ambitieus naar zichzelf hoe deze belangen het beste te behartigen. Eerdere maatregelen hebben helaas niet de gewenste resultaten opgeleverd.  Zo daalt het aantal leden en daarmee de inkomsten van de vereniging. Wij hebben er vertrouwen in dat na de interne heroriëntatie, aanpassing van de organisatie, diensten, communicatie en activiteiten KIVI aantrekkelijker kan worden voor alle ingenieurs en technische studenten.

KIVI wil actiever meedenken en praten over de grote technologische uitdagingen waarmee onze economie en samenleving worden geconfronteerd. Een sterke organisatie en profilering horen daarbij. Dit past precies in de gedachte waarom drie ingenieurs KIVI in 1847 hebben opgericht.

Met vriendelijke groeten,                                               

Namens het hoofdbestuur en de interim directeur