We zoeken leden die de gebouwcommissie willen gaan versterken.

KIVI “ ons clubhuis”

Oproep Gebouwencommissie

Een begenadigd conferencier hield eens een betoog over voetballers die een kantine hebben, de hockeyers een clubhuis,  de golfers een paviljoen en de heren een “Vereeniging”. Kortom elke vereniging heeft een verenigingsgebouw, een honk, een thuisbasis, waar overwinningen gevierd worden. Wij hebben het statige pand aan de Prinsessegracht 23 in ‘s Gravenhage.

Wij zijn een vereniging met ruim 17.000 leden, allemaal technisch of bedrijfskundig geschoold.  Het gebouw is een verzamelplaats, van waaruit bijvoorbeeld we afgelopen jaar een week lang het KIVI jaarcongres is gehouden. Ook is het gebouw de thuisbasis van al onze bureau medewerkers.

Het gebouw leeft en vraagt om beheer. Wij hebben als vereniging een huishoudelijk reglement waarin ook een gebouwcommissie is beschreven. Zo een commissie houdt zich met meerdere zaken bezig, waaronder nu de actualisatie van het meerjarenplan grootonderhoud. Daarnaast willen we graag met de leden een visie ontwikkelen voor de functionaliteit van het gebouw; Deze is nu huisvesting bureau, vergaderzalen voor leden, verhuur in eigen beheer. Zou het anders moeten? Een vraag die beantwoord mag worden. Een derde vraagstuk is het nader invullen van het operationeel beheer en onderhoud. We hebben diverse onderhoudscontracten voor jaarlijkse services beurten en dergelijke.

We zoeken binnen de vereniging leden die de gebouwcommissie willen gaan versterken. De drie taken zijn dit jaar:  het goed in kaart brengen van meerjaren onderhoudskosten, een analyse maken van de toekomstige functionaliteit van het gebouw en voor de komende jaren actief het operationeel beheer managen. Wil je wat voor de vereniging betekenen en heb je affiniteit met een van de genoemde taken, dan zien wij je graag in de gebouwcommissie.

Heb je interesse mail dan naar miguel.delcour@kivi.nl

Egbert Teunissen

Namens Hoofdbestuur.