Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Helaas vinden er toch nog steeds veel ongevallen plaats. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid op de bouwplaats verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers de handen ineen geslagen. Enthousiaste ingenieurs die de KIVI-werkgroep Governance Code Veiligheid willen versterken worden aangemoedigd zich aan te melden.

Op 30 oktober 2012 werd de “Intentieverklaring Covernance Code Veiligheid in de Bouw” ondertekend tijdens de Safety Top van RWS. Op 16 januari 2014 hebben de initiatiefnemers van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ vervolgens de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren.

Als beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland staat het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor de veiligheid van ingenieurs. KIVI is dan ook vanaf de initiatieffase betrokken en richt zich voornamelijk op veiligheid in de ontwerp-, realisatie- en beheerfase naast de persoonlijke veiligheid gezien door de bril van de ingenieur.

Om vanuit KIVI een sterke inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ zijn we op zoek naar enthousiaste ingenieurs die de KIVI-werkgroep Governance Code Veiligheid willen versterken.

Interesse?

Wil je eerst wat informatie raadplegen? Klik dan hier voor de website van de GC Veiligheid in de bouw.

Wij zien jou aanmelding graag uiterlijk vrijdag 1 juni aanstaande via communicatie@kivi.nl.