Het programma van de Waterbouwdag barst weer uit haar voegen van de vele topsprekers. In dit bericht een overzicht van de thema's die aan bod komen tijdens de parallelle sessies.

1. College Tour met Boyan Slat of het manifest Bouwen in de Noordzee. Wat vinden wij, waterbouwers?

2. High Tech toepassingen in de Waterbouw
Real-time simulator Maeslantkering - Martijn de Jong (Deltares)
Big Data Waterschap Rivierenland - Jan Put / Michiel de Molenaar (Aveco de Bondt)
Nieuwe methodiek toetsing Vlaamse Kust - Maarten Jansen (Witteveen+Bos)
Building a Block Chain - Bob Hoogendoorn (Deltares)

3. HWBP
BIM en digitalisering geven kracht aan dijkversterking Gorinchem-Waardenburg - Martijn Karelse (Technisch Manager, Graaf Reinald Alliantie)                                                               
Prins Hendrikzanddijk luidt nieuw tijdperk high tech lijkenbouw in - Bart Praet (Jan De Nul) en Anita Willig (HH Hollands Noorderkwartier)
Van losse sensor in de dijk naar life-cycle analysis - Jos Karsten (JLD International BV) / Dirk Tuip (Facility Apps)
Golfoverslagproeven voor dijkversterking Vlieland - Robert Zijlstra (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) / Sander Post (Royal HaskoningDHV)

4. Lopende projecten
Van sluiswachter naar operator: High tech systemen in een eeuwenoude organisatie - Koos Vrolijk (Rijkswaterstaat)
Afsluitdijk: high tech ontwikkelingen - Peter van Gelderen & Emiel Boerma (Levvel)
Complexe Primaire Waterkering te IJmuiden - Stefan van den Berg (Rijkswaterstaat)
Eerste ervaringen met een segmenteer voor een schutsluis. Unieke toepassing bij Sluis in Eefde - André Schröder (L2T) / Anton van Kooij (Hollandia Infra)

U maakt zelf een keuze uit de sessies u graag wilt bijwonen. Alle combinaties zijn mogelijk, mits de sessies niet op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. In deze nieuwsbrief lichten we het manifest ‘Bouwen in de Noordzee. Wat vinden wij, waterbouwers?’ nader toe. 

Tijdens deze sessie kunt u zich buigen over de vraag wat waterbouwers eigenlijk vinden van de bouwplannen in de Noordzee. Eilanden, energieopwekking en de bouw van een vliegveld zijn zomaar wat ideeën die in de loop der jaren zijn geopperd en uitgewerkt. De zee wordt duidelijk gezien als een ruimte met veel potentie. Maar wat vinden wij daar eigenlijk van? Wij, waterbouwers?

De economie groeit. Tegelijkertijd zorgt klimaatverandering zorgt voor een toename van het aantal natuurrampen. Dat vraagt om goede maatregelen en een slimme indeling van onze ruimtelijke omgeving. Veel partijen hebben daarom ideeën over een nieuw ruimtelijk plan voor de Noordzee, als onderdeel van de inrichting van onze delta. Wat zijn de voor- en nadelen van deze plannen? Stelt u zich eens voor dat er een extreme zeespiegelstijging plaatsvindt. Moeten we dan wel willen bouwen? Kunnen eilanden helpen om de kust te verdedigen? Brengen we samenhang tussen milieudruk en ruimtelijke ontwikkelingen?

Het zijn belangrijke vragen die om een antwoord vragen vanuit ons eigen perspectief. Daarom is het tijd voor een manifest. Om met elkaar tot dit manifest te komen, beschouwen we de verschillende plannen en ontwikkelingen voor de Noordzee nader en toetsen we de meningen van waterbouwers. Iedereen krijgt de ruimte om te spreken. Initiatiefnemers Robert de Roos en Defne Osmanoglou (KIVI Bouw- en Waterbouwkunde) hebben facilitator Joris Esher bereid gevonden om deze sessie te begeleiden. Daarbij hoort u de verhalen van Hendrik Postma (Vliegveld in Zee), Gijs van den Boomen (Nova Delta), Kees Hulsbergen (Dynamic Tidal Power), Rob van den Haak en Dick Butijn (Haakse Zeedijk). Zij nemen ons in korte presentaties mee op de ‘zeereizen’ die zij hebben afgelegd.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan snel!

We ontmoeten u graag!

Kom ook naar de Waterbouwdag! Dé bijeenkomst voor de hele waterbouwsector, van opdrachtgevers, adviesbureaus en aannemers tot jonge vakgenoten en studenten.