Nu de door het ministerie van VWS georganiseerde appathon is geëindigd, dient zich de vraag aan: “hoe nu verder?” Om die vraag te beantwoorden, hebben wij op 19 en 20 april de tientallen universiteiten, hogescholen en bedrijven geconsulteerd, die zich eerder bij ons hadden gemeld om een bijdrage te leveren aan de corona tracing app. Hoofdconclusie van deze consultatie is dat de in Nederland beschikbare kennis op de kortst mogelijke termijn moet worden gebundeld en ingezet om tot een app met voldoende draagvlak te komen. Op technisch gebied, maar ook op epidemiologisch, juridisch, sociaal maatschappelijk en andere terreinen. Om in de nu ontstane maatschappelijke situatie een schijnbaar doorslaggevende invloed van één bedrijf te voorkomen, kan dit het beste worden uitgevoerd door een nieuw op te richten stichting, waarin de diverse belangen zijn vertegenwoordigd.

Lees hier de KIVI-brief aan de Commissie VWS over de corona-app.