De Vernufteling

De Vernufteling is de jaarlijkse prijs die door NLingenieurs wordt uitgereikt aan het advies- of ingenieursbureau dat het meest vindingrijke project inzendt. Dat kan een technische oplossing zijn voor een maatschappelijk probleem als wateroverlast of een nieuwe manier om een gebouw energiezuinig te maken. Soms ontwikkelt een bureau een nieuwe techniek, vaak gaat het om een slimme combinatie van bestaande technieken. Doorslaggevend is of het project vernuft uitstraalt en economisch en maatschappelijk van belang is.

Doel van de prijs is meer bekendheid te geven aan het werk van advies- en ingenieursbureaus. Techniek zit voor de meeste Nederlanders verstopt achter vanzelfsprekende verworvenheden als viaducten, waterzuivering of verwarming. De Vernufteling maakt die zichtbaar. De winnaar kan rekenen op extra publiciteit en prestige.

De afgelopen acht jaar hebben 83 ingenieursbureaus, samen goed voor ongeveer 376 ideeën, projecten en vindingrijke oplossingen, meegedongen naar de prijs De Vernufteling. Wanneer een project is genomineerd door de jury, krijgt het uitgebreid aandacht in technologietijdschrift De Ingenieur. Een speciale uitgave van dit magazine presenteert de genomineerde projecten. Ook op deze website krijgen de projecten ruimschoots aandacht. Daarnaast vindt er een publieksverkiezing van de genomineerde projecten plaats. Die verloopt via de website en sociale media. Ingenieursbureaus leveren daarvoor een filmpje van hun project in.