Genomineerden 2016


 

Voor de Vernufteling 2016, de prijs voor het meest innovatieve project van een ingenieursbureau, zijn negen genomineerden aangewezen. De winnaar wordt op 16 maart bekendgemaakt tijdens de Dag van de Ingenieur bij Inholland Delft. Dan wordt ook bekend wie de Ingenieur van het Jaar 2016 en daarmee winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs wordt.

Uit de inzendingen koos de jury negen genomineerden, op een breed terrein van disciplines. De negen zijn in alfabetische volgorde van de indiener:

Crystal House – ABT

Een winkelpand aan de PC Hooftstraat krijgt met een pui van glazen bakstenen een bijzondere uitstraling. Het ‘metselen’ van de stenen  was constructietechnisch een complexe operatie.

Hergebruik bodemassen – Arcadis

Afvalverbrandingsinstallaties produceren grote hoeveelheden bodemassen, waarvan het hergebruik vanwege uitlogende zware metalen problematisch is. Het is nu gelukt die verontreinigingen te fixeren.

O2-put – Kragten

Bij het loskoppelen van het vuilwaterriool van de regenwaterafvoer wordt ook de luchtafvoer afgekoppeld, waardoor stankproblemen ontstaan. De O2-put, niet groter dan een emmer, levert de oplossing.

Shaded Dome – Royal HaskoningDHV

De Shaded Dome is een tijdelijke hal voor grote evenementen in tropische gebieden, denk het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2022 in Qatar. De speciale uitvoering zorgt tegelijkertijd voor draaglijke temperaturen binnen de hal.

Spouwdonut - Strackee

Een van de manieren om woningen in Groningen aardbevingsbestendig te maken is het fixeren van de buitengevel aan de horizontale vloeren. Met de spouwdonut kan dat snel, goedkoop, eenvoudig en vrijwel zonder overlast voor de bewoners.

Riothermie – Tauw

Rioolwater is een bron van warmte, en in de gemeente Urk wordt deze voor het eerst gebruikt om een zwembad te verwarmen.

Pulse gelijkstroomnet – Valstar Simonis

Voor het eerst krijgt een onderwijsgebouw een gelijkstroomnet waarop zonnepanelen, verlichting en computers/smartphone-accu’s en dergelijke zijn aan te sluiten. Het spaart materiaal en vereenvoudigt het beheer.

Rijsimulator – Witteveen+Bos

Bij het ontwerp van een klaverblad zien hoe auto’s zich gedragen, wat het betekent als er flink wordt afgeremd voor het ontstaan van opstoppingen, de rijsimulator maakt het mogelijk het ontwerp te optimaliseren.

Herstel mangrovebossen – Witteveen+Bos

Voor het herstel van mangrovebossen is de aanvoer van slib nodig, dat niet door de golven wordt weggeslagen. Dat kan het beste met half doorlatende dammen van lokaal materiaal als bamboe en takken.  Building met Nature werkt hier beter dan harde beschermingsconstructies.