Vakjury Prins Friso Ingenieursprijs 2017

Drs. Micaela dos Ramos CEng (KIVI)
Juryvoorzitter

Drs. Micaela dos Ramos CEng (KIVI)

Micaela dos Ramos is directeur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Zij studeerde chemische technologie aan de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam. Na een aantal jaar in het onderwijs was zij directeur bij onderzoeksinstituut Nyfer van universiteit Nyenrode, directeur bij consultancybureau Trompenaars Hampden-Turner en directeur van internationaal ondernemersloket Holland Gateway. Zij zet zich in voor het maatschappelijk toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis en de persoonlijke ontwikkeling van professionals. Zij is de grondlegger van de chartered engineer structuur in Nederland.

Drs. Imke Carsouw (Brainport Development)

Drs. Imke Carsouw (Brainport Development)

Imke Carsouw-Huizing is algemeen directeur van Brainport Development, een ontwikkelingsmaatschappij die samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werkt aan het versterken van de high tech regio Brainport Eindhoven. Hiervoor werkte Imke voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en was, binnen het directoraat-generaal voor Ondernemen en Innovatie, lid van het managementteam van de directie ondernemerschap.

Prof. dr. Vanessa Evers (Universiteit Twente)

Prof. dr. Vanessa Evers (Universiteit Twente)

Vanessa Evers is hoogleraar Human Computer Interaction aan de Universiteit Twente. Zij is voorzitter van de Human Media Interaction groep aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, een groep van ong. 40 wetenschappers met verschillende disciplinaire achtergronden die werken op het snijvlak van intelligente systemen en mensen. Ze is ook de directeur van het DesignLab voor Interdisciplinair onderzoek partnerships. Ze heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, Open University (UK), Towson University (VS), en de Universiteit van New South Wales (Australië). Vanessa heeft eerder gewerkt bij de Boston Consulting Group, de Stanford University en de Universiteit van Amsterdam. Vanessa's onderzoek heeft betrekking op de menselijke samenwerking met intelligente en autonome systemen zoals robots. Zij onderzoekt ook de acceptatie van AI technologie en cross-culturele aspecten van Human Computer Interaction.

Ir. Toon Lamers (NTS)

Ir. Toon Lamers (NTS)

Toon Lamers is design engineer bij machinebouwer NTS in Eindhoven en voorzitter Young KIVI Engineers. Na de studie werktuigbouwkunde aan de HTS in Arnhem volgde de master op de Universiteit Twente. Hij was actief bij studievereniging Isaac Newton en organiseerde een studiereis naar Brazilië en zette een microcontrollercursus op. Hij deed opdrachten bij Etna, Stork Fokker en IHC om bedrijfsprocessen te verbeteren. Ook werden zelf machines ontworpen en gemaakt en een experimenteel database systeem ontwikkeld. Hij studeerde af op het ontwerp en de realisatie van een statisch gebalanceerd compliant mechanisme bij de TU Delft. Bij NTS in Eindhoven verkent hij de hi-tech industrie, van maken, assembleren, ontwerpen tot ontwikkelen en werkte aan de desktop elektronenmicroscoop van Phenom World.

Ir. Marjan van Loon (Shell)

Ir. Marjan van Loon (Shell)

Marjan van Loon is sinds 1 januari 2016 president-directeur van Shell Nederland. De in Helmond geboren Van Loon (1965) studeerde Chemical Engineering aan de TU Eindhoven. Direct na haar studie trad ze in 1989 als chemisch technoloog in dienst bij Shell. Sindsdien heeft ze meerdere functies in binnen- en buitenland bekleed. Zo was ze in de periode 1997-2007 werkzaam in Australië en Maleisië. Voor haar aantreden als president-directeur van Shell Nederland was ze Vice President Integrated Gas and LNG (vloeibaar gas). In die functie was ze technisch verantwoordelijk voor onder andere de ontwikkeling van de LNG-activiteiten, waaronder het ontwerp en de ontwikkeling van Floating LNG en LNG als transportbrandstof.

Joop Roodenburg (Huisman)

Joop Roodenburg (Huisman)

.Joop Roodenburg, CEO van Huisman, afgestudeerd aan de TU Delft, ontwikkelde in 1983 ’s werelds eerste “heavy lift mastkranen”. Het jaar daarop worden de eerste 550-tons mastkranen geleverd. Vele mastkranen zouden nog volgen. Momenteel bouwt Huisman twee 10000-tons kranen, de grootste ooit gebouwd. In 1996 wordt de offshore pijplegmarkt betreden. Huisman geldt nu ook hier als marktleider. Inmiddels is het bedrijf onder leiding van Joop ook actief op de markt voor boorsystemen voor olie- en gaswinning, zowel op land als op zee en heeft het inmiddels verschillende revolutionaire ontwikkelingen geïntroduceerd. Voor zijn betekenis voor de Nederlandse offshore industrie is Joop in 2009 onderscheiden met de Erepenning KIVI Maritieme Techniek / Offshore Techniek. In 2015 is Joop benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, o.a. voor zijn technische bijdrage aan de Nederlandse maritieme sector en zijn waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie. In september 2015 is Joop gestart met ‘Buccaneer Delft’, o.a. een ‘accelerator’ voor jonge technologiebedrijven, actief in de energie- en offshore sector. Met de accelerator streeft hij ernaar om zijn innovatiedrive en zijn ondernemerschap over te dragen op deze nieuwe generatie jonge en ambitieuze ondernemers.

Doekle Terpstra (Nationaal Techniekpact 2020)

Doekle Terpstra (Nationaal Techniekpact 2020)

Doekle Terpstra studeerde Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen aan de Christelijke Sociale Academie ‘De IJsselpoort’ in Kampen. Na zijn studie begon hij als districtsbestuurder bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Daar bekleedde hij verschillende functies en was hij van januari 1999 tot 1 mei 2005 voorzitter van de Vakcentrale CNV. Hierna maakte hij de overstap naar het hoger onderwijs en was van 1 mei 2005 tot en met november 2010 voorzitter van de toenmalige HBO-raad. Daaropvolgend was hij van november 2010 tot 1 december 2014 voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Inholland. Sinds 1 mei 2014 is Doekle Terpstra aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020.

Prof. dr. ir. Tiedo Tinga (Universiteit Twente)

Prof. dr. ir. Tiedo Tinga (Universiteit Twente)

Tiedo Tinga is hoogleraar Life Cycle Management op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Den Helder, en hoogleraar Dynamics based Maintenance bij de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente. Hij heeft een MSc in Materiaalkunde (RU Groningen), PDEng in Materials Technology (TU Delft) en een PhD in Computational Mechanics (TU Eindhoven). Tinga heeft 10 jaar als senior scientist bij het National Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR gewerkt. In 2007 is hij overgestapt naar de Nederlandse Defensie Academie als UHD Onderhoudstechnologie. Daar is hij betrokken bij de wetenschappelijke opleiding van toekomstige officieren van Defensie en leidt hij een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van predictive maintenance. Sinds 2012 combineert hij deze positie met een aanstelling als deeltijd hoogleraar op de Universiteit Twente.