Omschrijving

De ledenraad van KIVI is het 'parlement' van de vereniging. Dit belangrijke orgaan controleert het hoofdbestuur en besluit over het beleid en de begroting van de vereniging. Ook benoemt de ledenraad de leden van het hoofdbestuur.

Tweemaal per jaar organiseert de ledenraad een discussiebijeenkomst over belangrijke het beleid van de vereniging. Dit is een z.g.n. 'informele ledenraad', waar het hoofdbestuur niet aan deelneemt.

Nieuwe plannen, uitvoering van lopende plannen, het functioneren van besturen en afdelingen en veel andere thema's kunnen aan de orde worden gesteld. Het resultaat gaat als aanbeveling naar het hoofdbestuur en alle leden van de ledenraad.

De bijeenkomsten van de ledenraad staan ook open voor KIVI leden, die geen lid zijn van de ledenraad. Bij plaatsgebrek gaan ledenraadsleden echter voor.

Agenda: Volg de link hieronder bij Informatie.

Locatie

KIVI gebouw

Organisator

Ledenraad

Naam en contactgegevens voor informatie

Ledenraadscommissie Jan Wind, Gijs Breedveld, Antoinette Vietsch, Job Kruyswijk

ledenraadscommissie@kivi.nl

Agenda

De uiterste inschrijfdatum is 17-04-2018