De voordelen

Als lid van KIVI profiteer je van de voordelen van de grootste ingenieursvereniging van Nederland. Het netwerk benut je optimaal door vakinhoudelijke activiteiten te bezoeken, aan jouw beroepsontwikkeling te werken, je kennis te verbreden en contacten te leggen. Bijzonder nuttig is dat je als KIVI-lid toegang hebt tot ons digitale ledenboek, met meer dan 20.000 ingenieurs uit binnen- en buitenland. Dat is een waardevolle tool om nieuwe contacten te kunnen leggen. Ook kun je gebruik maken van loopbaancoaches, cursussen, vakliteratuur en verzekeringen. Tevens ontvang je De Ingenieur, het tijdschrift over technologie voor iedereen met een passie voor techniek. Met De Ingenieur blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten jouw vakgebied.

Ingenieurs

Contributie

Voor nog geen € 12,- per maand* ben je al lid van KIVI en kun je van de vele voordelen profiteren. De hoogte van de contributie verschilt per soort lidmaatschap, onderstaand vind je de actuele tarievenlijst.

* Een KIVI-lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien je je in de loop van het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. Tot wederopzegging ontvang je elk jaar in begin november, de factuur voor het volgende jaar.


Tarieven

Lidmaatschap

Jaarcontributie 2018*

Chartership lidmaatschap € 257,50
Regulier lidmaatschap € 137,50
Senior lidmaatschap (geldig na het jaar waarin de AOW-leeftijd bereikt is) € 108,00
Lidmaatschap met overgangstarief voor personen afgestudeerd in 2017 / 2018 € 69,00
Student lidmaatschap (voor studenten die een ingenieursstudie / technische studie in voltijd volgen) € 44,00
PhD studenten en onderzoekers in opleiding (OIO) € 44,00
Lidmaatschap van derde of meerdere afdeling(en) per afdeling € 2,50

* Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat en bovengenoemde korting wordt toegekend, dan wordt deze naar rato berekend.

Informatie over het betalen van contributie.

Korting voor leden die op hetzelfde adres wonen

Indien u met een ander lid op hetzelfde adres woont en u samen met dat lid slechts één exemplaar van De Ingenieur wilt ontvangen, dan kunt u een korting van € 74,50 op de contributie van één van u beiden aanvragen. Voorwaarde is dat u beiden een regulier en/of seniorlidmaatschap heeft. De korting wordt toegepast op de contributie van één van beide leden en geldt voor de periode dat beide leden op hetzelfde adres woonachtig zijn. Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat en bovengenoemde korting wordt toegekend, dan wordt deze naar rato berekend.


Korting bij deelname aan specifieke acties

Er is een aantal acties waardoor leden korting op hun contributie krijgen. Bijvoorbeeld via verzekeringen

De korting kan nooit meer zijn dan de persoonlijke vastgestelde contributie en wordt in mindering gebracht op de basiscontributie.

Word vandaag nog lid!

Aanmelden

Communities voor vakspecifieke kennis

Platform voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen

Mogelijkheid voor het profileren van jezelf en het geven van richting aan je loopbaan

Contactgegevens Ledenadministratie

E-mail ledenadministratie@kivi.nl
Fax 070 - 3919 840
Post KIVI Ledenadministratie
Antwoordnummer 369
2501 VB Den Haag
(postzegel is niet nodig)

 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Lidmaatschappen gelden tot schriftelijke wederopzegging en kunnen beëindigd worden aan het einde van elk kalenderjaar. Er geldt een opzegtermijn van tenminste één maand. Met andere woorden jouw schriftelijke opzegging per brief of e-mail dient vóór 1 december in ons bezit te zijn. Na ontvangst van jouw schriftelijke opzegging èn na de ontvangst van de verschuldigde contributie ontvang je een bevestiging waarin wij vermelden op welke datum jouw lidmaatschap eindigt.

Let op: bij opzeggingen op óf na 1 december 2018 ben je - zoals statutair vastgesteld - contributie verschuldigd voor een periode van 12 maanden (tot 1 januari 2020).

Je kunt jouw lidmaatschap per e-mail of per post opzeggen onder vermelding van je lidmaatschapsnummer en reden van opzegging via:

ledenadministratie@kivi.nl of via:

KIVI
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag


Veelgestelde vragen over het lidmaatschap.