Kortingen

Betalingen

Automatische incasso

Overige betaalmogelijkheden

Betaalherinnering / dubbele betaling

Afdelingslidmaatschappen

Opzeggen / overdragen

Overig

Staat jouw vraag er niet bij?

Wanneer jouw vraag er niet tussen staat, kun je contact opnemen met de KIVI-ledenadministratie, via: ledenadministratie@kivi.nl of telefonisch via (070) 39 19 880. Van maandag t/m woensdag is de KIVI-ledenadministratie tussen 09.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

 Kortingen

Ik ben student. Kom ik in aanmerking voor korting op de contributie?

Ja, iedereen die een voltijd ingenieursstudie / technische studie volgt, komt in aanmerking voor het KIVI-studentenlidmaatschap. Upload een kopie van jouw collegekaart en/of een actueel bewijs van inschrijving tijdens het registratieproces of stuur deze naar ledenadministratie@kivi.nl. Je ontvangt dan spoedig een (aangepaste) factuur. Het contributietarief bedraagt € 44 per jaar.

Ik ben AIO / promovendus / PhD student. Kom ik in aanmerking voor korting op de contributie?

Ja, AIO’s / promovendi / PhD students komen in aanmerking voor een korting op het reguliere lidmaatschap. Stuur een kopie van jouw aanstelling naar ledenadministratie@kivi.nl.  Je ontvangt dan spoedig een (aangepaste) factuur. Het contributietarief bedraagt € 44 per jaar.

Ik ben pas afgestudeerd. Kom ik in aanmerking voor korting op de contributie?

Ja, KIVI-leden die in het huidige of vorige kalenderjaar zijn afgestudeerd komen in aanmerking voor het zogenaamde overgangstarief. Stuur een kopie van jouw diploma naar ledenadministratie@kivi.nl. Je ontvangt dan spoedig een (aangepaste) factuur. Het contributietarief bedraagt € 69 per jaar.

Ik woon met een ander KIVI-lid op hetzelfde adres. Kom ik in aanmerking voor korting op de contributie?

Ja, indien je met een ander lid op hetzelfde adres woont en je samen met dat lid slechts één exemplaar van De Ingenieur wilt ontvangen, dan kun je een korting van € 74,50 op de contributie van één van jullie beiden aanvragen. Voorwaarde is dat jullie beiden een regulier- en/of seniorlidmaatschap hebben. De korting wordt toegepast op de contributie van één van beide leden en geldt voor de periode dat beide leden op hetzelfde adres woonachtig zijn. Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat en bovengenoemde korting wordt toegekend, dan wordt deze naar rato berekend. Stuur een mail naar ledenadministratie@kivi.nl onder vermelding van jullie beider naam, lidmaatschapsnummers en het gemeenschappelijke adres, om door te geven bij welke naam/lidmaatschapsnummer de korting berekend moet worden.

Vanaf welke leeftijd kom ik in aanmerking voor seniorenkorting?

Je komt in aanmerking voor het seniorentarief vanaf het jaar nadat de AOW-leeftijd bereikt is (voorbeeld: je bereikt in 2018 de AOW-leeftijd, dan kom je vanaf 2019 in aanmerking voor de seniorenkorting). Dit tarief word je automatisch toegekend. Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Het contributietarief bedraagt € 108 per jaar.


Betalingen

Naar welk rekeningnummer kan ik de KIVI-contributie overmaken?

Het IBAN-rekeningnummer waar de KIVI-contributie naar overgemaakt dient te worden is: NL69 INGB 0005 0965 16. Dit is een rekeningnummer bij de ING Bank. De tenaamstelling van de rekening is 'KIVI' te Den Haag. 

Ik heb geen factuur per post ontvangen, maar ben wel KIVI-lid.

KIVI-leden van wie een e-mailadres bij ons bekend is, krijgen de factuur per e-mail.

Waarom krijg ik de factuur per e-mail?

Sinds enkele jaren verstuurt KIVI haar leden een kostenspecificatie van de persoonlijk vastgestelde contributie per e-mail. Aan leden die hebben aangegeven prijs te stellen op een schriftelijke factuur wordt de factuur uiteraard per post verstuurd. Als er bij ons een specifiek factuuradres bekend is, wordt de factuur eveneens per post verstuurd. Indien je voorkeur hebt voor een papieren factuur kun je een mail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@kivi.nl.

Kan ik een factuur met BTW ontvangen?

Nee, de KIVI-contributie is vrijgesteld van BTW. Het is dus niet mogelijk een factuur met BTW te ontvangen.

Waarom zit er geen acceptgiro meer bij de contributiefactuur?

Door het afnemende gebruik van de acceptgiro en het toenemende gebruik van elektronische betalingen is besloten geen acceptgiro’s meer te verzenden. In plaats daarvan versturen wij schriftelijke facturen zonder acceptgiro of facturen per e-mail waarin alle informatie vermeld staat die nodig is om een betaling uit te kunnen voeren.


Automatische incasso

Kan ik mijn contributie ook betalen via een automatische incasso?

Uiteraard. KIVI stelt het zelfs bijzonder op prijs als je middels een automatische incasso wilt betalen. Zo ben je altijd op tijd met betalen en voorkom je herinneringskosten. Jouw automatische incasso bespaart KIVI veel tijd, tijd die bij voorkeur aan andere activiteiten wordt besteed.

Download hier het machtigingsformulier en stuur het op naar de KIVI-ledenadministratie:

KIVI
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag

Na afgifte van de machtiging incasseert KIVI de door jou verschuldigde contributie rond 25 januari van het nieuwe contributiejaar. Bij nieuwe leden wordt de contributie uiterlijk een maand na de inschrijving geïncasseerd. En ben je het oneens met de incasso? Dan heb je de mogelijkheid deze afschrijving binnen 30 dagen ongedaan te maken. Je ontvangt overigens steeds voor de start van een nieuw contributiejaar een kostenspecificatie van jouw persoonlijk vastgestelde contributie.