Generatiekloof

Op 1 maart aanstaande, 16.00 uur,  gaat de brug over de generatiekloof geslagen worden. Kom je ook? Neem je vriend of vriendin mee. Altijd leuk om eens de andere kant van het gelijk te bekijken. 

Inschrijven is niet nodig, hier is de link naar de teamssessie. 

Intro Piet Dijkshoorn

Als civiel ingenieur is Piet een zeer ervaren senior expert op het gebied van Algemene Verkeerskunde (ook zijn Master opleiding aan de TU Delft), Piet heeft ruim 33 jaar gewerkt bij Rijkswaterstaat. Zijn focus is verschoven naar onderzoek en advies op het gebied van verkeersveiligheid en regionale functionele netwerk-samenwerking. In 1994 is hij overgestapt van de directie Wegen naar de directie Verkeer, Vervoer en Bestuur binnen de gefuseerde dienst Noord Nederland. Zijn positie werd verbreed tot Integraal Projectmanager Grote Infrastructuur en Senior Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer. De laatste 5 jaar bij Rijkswaterstaat groeide hij als expert in inter-bestuurlijke regionale netwerk analyses en - samenwerking.
Piet heeft 8 jaar gewerkt bij de School of the Built Environment (NHL Leeuwarden) en was ook University Supervisor  binnen EUROCONNECT voor de internationale Master-opleidingen voor Traffic and Transport Engineering in Western Europe.
De laatste 5 jaar van zijn carrière was Piet programma-manager op het gebied van Projectmanagement en Resources voor “Partners for Roads” in een zevental nieuwe EU lidstaten in Oost-Europa. Ook heeft Piet nog steeds zijn eigen adviesbureau en werkt hij sinds 2011 aan een aantal verkeerskundige - en watermanagement projecten in Torbay; South Devon; United Kingdom. Hier staat ook zijn tweede huis en zit hij in het bestuur van dorpsbelang. 

Piet heeft een scherp oog voor de verhouding tussen kosten en baten, optredende risico’s  en een haalbare- en gedragen operationalisatie. Verbinden en vertrouwen zijn daarbij zijn kracht. Het liefst wil Piet problemen analyseren, om deze vervolgens resultaatgericht, stressbestendig en in teamverband op te lossen. Hij is extravert in zijn communicatie. Eerlijkheid, openheid, integriteit en loyaliteit heeft hij steeds hoog in het vaandel staan.

Intro Martijn Peters

Martijn is een starter en is nu ruim een jaar werkzaam als Adviseur Waterkeringen bij ingenieursadviesbureau Sweco. Als adviseur werkt hij aan de beoordeling van diverse dijktrajecten binnen Nederland en maakt bij ontwerpen voor dijkversterkingen. Hij is snel gegroeid tot expert op het gebied van (gras)bekledingen op dijken en ook is hij betrokken binnen innovatieprojecten zoals de Brede Groene Dijk. Naast deze projecten houden onderwerpen als duurzaamheid en digitalisering Martijn tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden bezig.
Martijn heeft de bachelor Civiele Techniek en master Water Engineering and Management gevolgd aan de Universiteit Twente. Gedurende zijn opleidingen haalde hij veel energie uit het uitwisselen van ideeën en het bediscussiëren van visies. Zo heeft hij bestuur gedaan bij studievereniging ConcepT, heeft hij zich ingezet als waterambassadeur en heeft hij zijn medestudenten vertegenwoordigd in de faculteitsraad. 

 

Deel dit vooral op Facebook, druk hier.

Deel dit vooral op LinkedIn, druk hier.