Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is een vereniging. De ruim 60 afdelingen vormen het hart van de vereniging en zijn als volgt onderverdeeld:  

  • Vakafdelingen rondom vakinhoudelijke thema's
  • Regionale afdelingen door het hele land
  • Kringen met een multidisciplinaire maatschappelijke basis
  • Young KIVI voor jonge ingenieurs en studenten

De afdelingen organiseren jaarlijks honderden activiteiten in het kader van kennisuitwisseling, debat en het versterken van het eigen netwerk. Leden hebben de keuze om lid te worden van één of meer afdelingen.

Voor een overzicht van de huidige vacatures binnen de besturen van de KIVI-afdelingen klik je hier.

Vakafdelingen

KIVI heeft diverse vakafdelingen die hun leden de gelegenheid geven op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. De afdelingen vormen communities rondom vakinhoudelijke thema's. Zij organiseren activiteiten zoals lezingen, excursies en symposia.

Regionale afdelingen

KIVI is met haar regionale afdelingen vertegenwoordigd in heel het land. Zo is de vereniging ook bij u in de buurt. De afdelingen zorgen voor een grotere naamsbekendheid van KIVI bij bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen, organiseren activiteiten en bevorderen het contact tussen leden uit de regio. Lid zijn van een regionale afdeling kan dus goed zijn voor uw professionele en persoonlijke netwerk. U bent niet automatisch lid van de regionale afdeling waarin u woont of werkt, u kunt er bewust een keuze voor maken.

Young KIVI

Is de multidisciplinaire afdeling voor alle ingenieurs tot en met 35 jaar. Ook studenten vinden elkaar binnen deze afdeling. Leden hebben de keuze om lid te worden van één of meer afdelingen. De afdelingen organiseren jaarlijks honderden activiteiten in het kader van kennisuitwisseling, debat en het versterken van het eigen netwerk.

Kringen

Onze moderne maatschappij vraagt om een dialoog over techniek en samenleving. Veel KIVI leden willen zich daarmee bezighouden. Vanuit dit besef zijn er KIVI kringen opgericht. De discussie binnen de Kring vindt plaats in een ontspannen en informele sfeer. Tijdens iedere bijeenkomst staat een technisch of maatschappelijk onderwerp centraal.

Werkgroepen