De afdelingen organiseren jaarlijks honderden activiteiten in het kader van kennisuitwisseling, debat en het versterken van het eigen netwerk.


55e8250bbe724.jpeg

Vakafdelingen

KIVI heeft diverse vakafdelingen die hun leden de gelegenheid geven op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. De afdelingen vormen communities rondom vakinhoudelijke thema's. Zij organiseren activiteiten zoals lezingen, excursies en symposia.

Alle vakafdelingen
Cisco_P6 900.jpg

Regionale afdelingen

KIVI is met 12 regionale afdelingen vertegenwoordigd in heel het land. Zo is de vereniging ook bij u in de buurt. De afdelingen organiseren activiteiten en bevorderen het contact tussen leden uit de regio.

Alle regionale afdelingen
Techno startups.jpg

Young KIVI

Young KIVI Engineers is de multidisciplinaire afdeling voor alle ingenieurs tot en met 35 jaar. Via dit netwerk vinden zij elkaar en geven tevens aan de professionals in de vereniging aan wat zij nodig hebben om te kunnen groeien. We vormen momenteel een landelijke studentenraad om de belangen van studenten binnen KIVI te behartigen.

Ga naar Young KIVI

Kringen

Binnen een Kring vindt discussie plaats in een ontspannen en informele sfeer. Tijdens iedere bijeenkomst staat een technisch of maatschappelijk onderwerp centraal.

Alle Kringen
kringen.jpg