De KIVI afdelingen organiseren jaarlijks honderden activiteiten in het kader van kennisuitwisseling, debat en het versterken van het eigen netwerk.


vakafdelingen

Vakafdelingen

KIVI heeft diverse (vak)afdelingen die hun leden de gelegenheid geven op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. De afdelingen vormen communities rondom vakinhoudelijke thema's. Zij organiseren activiteiten zoals lezingen, bedrijfsbezoeken en workshops.

Alle vakafdelingen
regionale afdelingen

Alle regionale afdelingen

KIVI is met 9 regionale afdelingen vertegenwoordigd in heel het land. Zo is de vereniging ook bij u in de buurt. De afdelingen organiseren activiteiten en bevorderen het contact tussen leden uit de regio.

Alle regionale afdelingen
Young Profesionals en Students

Young Professionals en Students

KIVI heeft afdelingen die speciaal gericht zijn op Young Professionals en Students. Via deze afdelingen vinden zij elkaar en kunnen zo gemakkelijker aangeven wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. We vormen momenteel een landelijke studentenraad om de belangen van studenten binnen KIVI te behartigen.

Lees verder
Kringen

Kringen

Binnen een Kring vindt discussie plaats in een ontspannen en informele sfeer. Tijdens iedere bijeenkomst staat een technisch of maatschappelijk onderwerp centraal.

Alle kringen