Klik hier om de opname terug te kijken

KIVI Webinar

Een ingenieuze online ontmoeting tussen Publieke opdrachtgevers en Marktpartijen in de (water)bouw

Hoe gaan we versneld door in tijden van deze crisis?

Webinar 1 van 3 met als titel:

"Hoe de (water)bouw zich digitaal een weg baant door deze coronastorm" 

                                        

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het eerste unieke KIVI Webinar uit een drieluik over hoe de Coronastorm te trotseren in onze wereld van bouwen. Hoe voorkomen we dat de Coronastorm de economische dijken in onze sector doet breken?

Medisch ingenieurs wenden al hun ingenieuze kennis aan voor slimme beademingsapparaten; zij maken overuren. Maar wat kunnen niet medische ingenieurs en adviseurs op dit moment doen opdat er in het post-coronatijdperk geen 40.000 bouwbanen verloren gaan?

           

Mellany Doldersum neemt u mee hoe de Gemeente Amsterdam aanbestedingen en marktverkenningen - die gestart zijn in het pre-coronatijdperk - toch doorgang vinden in het coronatijdperk. Aanbestedingen en Marktverkenningen die moeten leiden naar nieuwe projecten. Projecten die zo broodnodig zijn voor alle mensen in de bouw. Hoe doet de Gemeente Amsterdam dat? Hoe ga je toch door op de ingeslagen weg als Corona plotseling je pad kruist?

Het team van Mellany bij de Gemeente Amsterdam gaat over het aanjagen van innovaties (innovatieve methodes) ten behoeve van het programma renovatie 850 bruggen en 200 km kademuren met een totale investeringssom van 2 miljard euro.

           

Ralph van Roessel is van mening dat de actuele vitale maatschappelijke opgaven niet mogen en ook niet hoeven stil te vallen ten gevolge van de ingrijpende Corona maatregelen.

Moderne en innovatieve bureaus zoals Tauw beschikken over een uitgebreid arsenaal aan kennis en middelen om overleggen en afstemming ook op een niet-fysieke (digitale) manier goed vorm te geven. Door moderne digitale ‘tooling’ te combineren met flexibiliteit en wat goede wil kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen prima door met de lopende projecten en maatschappelijke uitdagingen. Veel vormen van niet-fysieke (digitale) samenwerking hebben zich in de afgelopen jaren in de praktijk al bewezen. Nu is het moment om deze moderne vorm van samenwerking veel breder in te gaan zetten. Het is immers van zowel opdracht gevend Nederland als de ingenieursbureaus en aannemers een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook in deze lastige tijd de bouwsector volop draaiend te houden.  

Ralph is directeur bij TAUW en daarmee eindverantwoordelijk voor het wel en wee van 1.200 professionals.

        

Uw moderater is Bas Jonkman, hij is hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. Meer waterbouwen en minder waterpraten is zijn credo om Nederland als waterland verder te ontwikkelen. Vanuit die rol is Bas voorzitter van de afdeling Bouw- en Waterbouwkunde; en daarom uw gastheer en uw gespreksbegeleider vandaag.

Uw programma:

19:45 -  20:00 uur  Digitale inloop met digitale koffie en thee

20:00 - 20:05 uur   Welkom namens Bouw- en Waterbouwkunde              prof. dr. ir Bas Jonkman

20:05 -  20:20 uur  Presentatie Gemeente Amsterdam                              drs. Mellany Doldersum

20:20 - 20:30 uur   Vragen beantwoorden door Mellany                            prof. dr. ir. Bas Jonkman

20:30 - 20:45 uur   Presentatie TAUW                                                        ing. Ralph van Roessel Msc

20:45 - 20:55 uur   Vragen beantwoorden door Ralph                               prof. dr. ir. Bas Jonkman

20:55 - 21:05 uur   Deelnemers kunnen individueel via de chatfunctie suggesties voor verbetering achterlaten

21:05 uur               Afsluiting

 

Uw planning voor de volgende Webinars (onder voorbehoud)

2de Webinar   7 mei 2020    20.00 uur   WDODelta/Dijkzone Alliantie   Dijkverbetering Stadsdijken Zwolle

Hoe stel je alles in het werk om zo goed mogelijk door te gaan bij een UAC-GC project dat op volle toeren draait; in voorbereiding en uitvoering.

3de Webinar   21 mei 2020   20.00 uur   Nog nader in te vullen            

 

Aanmelding: via de website.

Maximaal aantal deelnemers dat kan inloggen op 23 april is n.t.b. en afhankelijk van het digitale platform.

Rond 20 april ontvang je een e-mail met een link voor de online deelname op 23 april 20.00 uur.

Kosten: Geen kosten.

 

Met vriendelijke groet,

Organiserend comité:

Ernst Oosterveld         Vicevoorzitter / Penningmeester KIVI B&W en Projectmanager TAUW

Defne Osmanoglou     Secretaris KIVI B&W en Waterbouwkundig ingenieur Rijkswaterstaat

Matthijs Bos                Programmacommissaris KIVI B&W en Waterbouwkundig ingenieur RHDHV

Teun Jager                  Programmacommissaris KIVI B&W 

Laurens Visser            Bestuurslid KIVI B&W en voorzitter Practische Studie TU Delft (Studiever. Civiele Techniek)