Inleiding

De Stuurgroep Windtechnologie is opgericht met als doel de bevordering van de toepassing en verdere ontwikkeling van de windtechnologie. Zij tracht deze doelstelling te verwezenlijken door:

 1. Communicatie tot stand te brengen tussen personen die werkzaam zijn op het gebied van de windtechnologie in de wetenschap, de techniek, het bedrijfsleven of bij de overheid;
 2. Te dienen als vraagbaak;
 3. Het organiseren van symposia over onderwerpen uit de windtechnologie.

De Stuurgroep Windtechnologie is van belang voor een ieder die zich met windtechnologie bezig houdt: architecten, bouwkundigen, stedenbouwers, civiel ingenieurs, bouw- en woningtoezicht, milieubeheerders, installatietechnici, aërodynamici.

Leden

Jeroen van Beeck - Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica, St. Genesius Rode
Bert Blocken - TU Eindhoven, Eindhoven
Chris Geurts -  TNO, Delft
Clara Garcia-Sánchez - TU Delft, Delft
Liesette la Gasse - TNO, Delft
Steffi Gillmeier  - TU Eindhoven, Eindhoven
Marcel van Uffelen - Peutz, Mook
Ine Wijnant - KNMI, De Bilt

Wat verstaan we onder windtechnologie?

Windtechnologie is de technische wetenschap die zich bezighoudt met vragen over windeffecten en mogelijke schade, hinder of juist de voordelen van wind. Daarbij is kennis nodig van disciplines als: meteorologie, stromingsleer, mechanica, constructieleer en natuurkunde.

Enkele onderwerpen waarmee de windtechnologie zich bezighoudt zijn:

 • Windbelasting op constructies, zoals gebouwen, bruggen en masten;
 • Windhinder rondom gebouwen;
 • Effecten van wind op ventilatiesystemen in gebouwen;
 • Windklimaat voor de opwekking van windenergie;
 • Luchtverontreiniging nabij gebouwen.

Wat doet de stuurgroep?

Symposia

De stuurgroep organiseert sinds haar oprichting in 1988 symposia, zo mogelijk in samenwerking met andere branches. In de afgelopen jaren zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • Windhinder;
 • Stedenbouw, architectuur en luchtverontreiniging;
 • Klimaatverandering en stormen;
 • Hoogbouw en wind;
 • Wind en ventilatie;
 • Wind en verkeer;
 • Kleine windturbines.

Syllabi

Van voorgaande symposia is, zo lang de voorraad strekt, de syllabus tebestellen.

Cursus windbelastingen

In samenwerking met Bouwen met Staal en de Betonvereniging wordt tweejaarlijks de cursus 'Windbelastingen' voor constructeurs georganiseerd. In deze cursus worden de achtergronden behandeld die ten grondslag liggen aan EN 1991-1-4.

Werkgroepen

De stuurgroep stelt werkgroepen samen waarbij in samenwerking met specialisten een actueel onderwerp nader wordt uitgediept. Zo is er in het verleden commentaar geleverd op de ontwerpversies van de TGB belastingen. Verder is een werkgroep Windhindercriteria actief geweest op het gebied van normering van windhindercriteria in Nederland.

Internationale contacten

De stuurgroep onderhoudt contacten met andere (inter)nationale organisaties op het gebied van windtechnologie, zoals de International Association of Wind Engineering IAWE.

Nieuwsbrief

Elk jaar verschijnt een nieuwsbrief, die een terugblik op het afgelopen jaar presenteert en waarin actuele onderwerpen voor het voetlicht komen. De meest recente nieuwsbrief is nog te bestellen.

Lidmaatschap

U kunt zich aanmelden bij de secretaris via post of e-mail.

Secretariaat:
Ir. G.M. (Marcel) van Uffelen
p/a Peutz
Postbus 66, 6585 ZH Mook

Tel.: +31 (0)85 822 86 44
E-mail: m.vanuffelen@peutz.nl.