De sheets van de presentaties zijn te vinden onder 'Documenten'

Het bestuur van KIVI-afdeling bouw organiseert op 30 november een seminar over demontabel bouwen. Gedurende het seminar zullen een vijftal (korte) lezingen worden gegeven waar de visies van de initiatiefnemer, ontwikkelaar, architect, constructeur en de aannemer op demontabel bouwen worden gedeeld.

Het doel van de sessie is allereerst het delen van kennis rondom demontabel bouwen. Waar in 2017 de tijdelijke rechtbank in Amsterdam nog als een pioniersproject werd gezien, neemt de vraag naar demontabele constructies alsmaar toe. In de afgelopen jaren is er veel kennis opgedaan rondom demontabel bouwen en hierin nemen wij u graag mee. Tijdens het seminar zullen de belangrijkste vraagstukken rondom demontabel bouwen aan bod komen. Hierbij moet je denken aan vragen zoals: wanneer demontabel ontwerpen, hoe kan de krachtwerking worden gewaarborgd, en waar op te letten voor eenvoudige (her)montage? Wij hopen jullie te zien op 30 november om 16.00 uur.

Bouwdeel D(emontabel) te Delft, foto: Lucas van der Wee (cepezed)

Programma

16:00 – 16:15   Inloop

16:15 – 16:30   Welkom & introductie

16:30 – 17:00   De initiatiefnemer

  • Rutger Snoek, expert vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf

17:00 – 17:30   De ontwikkelaar

  • Menno Rubbens, directeur bij projectontwikkelaar cepezed

17:30 – 18:00   De architect

  • Hans Hammink, architect en specialist circulariteit bij de Architekten Cie

18:00 – 19:00   Pauze/eten

19:00 – 19:30   De constructeur

  • Rob Stark, directeur IMd en registerontwerper

19:30 – 20:00   De aannemer/sloper

  • Arend van de Beek, programmamanager circulariteit bij Lagemaat

20:00 – 21:00   Q&A en plenaire discussie

Deelname is gratis voor KIVI leden en studenten, overige geïnteresseerde betalen € 10,-. Er zijn maximaal 50 plekken beschikbaar.