Omschrijving

De woonwijk Rustenburg-Oostbroek werd grotendeels gebouwd tussen 1924 en 1940. Tot die tijd vormde de De la Reykade de zuidwestelijke begrenzing van de stad. Met de aanleg van de wijk werd de sloot langs de kade gedempt en het profiel verbreed.
De naam van beide wijkdelen aan weerszijden van de as Escamplaan-Dierenselaan voert terug op twee uit de zeventiende eeuw daterende boerderijen, in een aan Loosduinen grenzend gebied dat na 1800 steeds meer in gebruik kwam voor akkerbouw en veeteelt.
De zuidwestelijke begrenzing vormt het Laakkanaal, dat vanaf 1924 werd gegraven als verbinding tussen de Loosduinsevaart en de Laakhavens.

THEMA'S: STEDELIJKE REGIE EN BEHOUD CULTUREEL ERFGOED
De woonwijk was gepland in het Algemeen Uitbreidingsplan van 1908. In de huidige structuur is op hoofdlijnen de toenmalige opzet nog steeds herkenbaar. Na de volledige annexatie van Loosduinen en de aanleg van het Laakkanaal veranderde de omgeving van het plangebied.
Het stedenbouwkundig plan voor de wijk werd hierop aangepast door de dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, die ook zorg droeg voor voorzieningen als winkels, scholen een kerkgebouw en een badhuis. De wijk bestaat uit vier kwadranten door de haakse aanleg van de Zuiderparklaan op de as Escamplaan-Apeldoornselaan. De knik in de Escamplaan en de vertakking naar de Apeldoornselaan en Dierenselaan is een typisch BerIagians monumentaal accent.
De woningen zijn grotendeels door particulieren gebouwd. Voor de borging van esthetische kwaliteit werden deze verplicht om 'erkende' architecten schetsplannen en gevelschema's te laten maken voor de genoemde hoofdwegen en enkele andere plekken. De gemeente voerde regie over de uitwerking. Mede hierdoor ontstonden monumentale stadsbeelden die behoren tot de meest geslaagde ensembles van de Nieuwe Haagse School.

Dit is de laatste lezing met excursie in een reeks van totaal vijf.
 

Spreker(s)

Marcel Teunissen, auteur van het boek '100 jaar Nieuwe Haagse School'.
Tijdens de lezing zal het boek te koop zijn en kan worden gesigneerd door de auteur.

Locatie

KIVI Bureau

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Bouw

 

Naam en contactgegevens voor informatie

Ir. Ton Voets

info@tonvoets.nl

 

 

 

 

Programma

 -  uur Start lezing
 -  uur Excursie naar Rustenburg-Oostbroek (vervoer per bus)