De presentaties zijn te vinden onder 'Documenten'

Waalfront is een transformatiegebied langs De Waal en tegen de binnenstad van Nijmegen. Het gebied ligt tegenover de prachtige nevengeul dat onderdeel is van het programma Ruimte voor de Rivier. Het verouderde bedrijventerrein Waalfront transformeert tot 2030 naar een nieuwe stadswijk met 2.200 woningen en stedelijke voorzieningen. Gemeente Nijmegen en BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling. Inmiddels is het gebied voor het grootste deel opgeleverd. Waalfront wordt vaak gebruikt als referentie voor grootschalige bouwprojecten en publiek-private samenwerkingsverbanden.

De grote technische uitdagingen in de bouwprojecten zijn van constructieve en waterhuishoudkundige aard; denk aan de toepassing van hoogbouw in de waterkering. Deze uitdagingen zullen uitvoerig aan bod komen tijdens deze excursie die wordt verzorgd door BPD, RHDHV en Aveco de Bondt.

Programma excursie Waalfront (onder voorbehoud)

15.00 – 15.15 uur          Ontvangst aan de Waalhaven (Waalbanddijk 417)

15.15 – 16.15 uur          Presentatie gebiedsontwikkeling Waalfront en woontoren Havenkade

16.15 – 18.00 uur          Rondleiding Waalfront en bezoek Havenkade

18.00 – 18.15 uur          Culinaire afsluiting

Namens BPD zullen Henri Schimmel en Berry Evers een korte presentatie geven over de gebiedsontwikkeling.

Aveco de bondt en RHDHV zullen beide een presentatie verzorgen (van ieder circa 20 minuten) over Waalkwartier en de primaire waterkering specifiek.

Welke eisen stelt het Waterschap en hoe wordt dit in de praktijk georganiseerd.

Zowel Aveco als RHDHV werken hard, vaak achter de schermen, aan belangrijke thema’s in de bouwopgave.

Deze presentatie is voor hen een mooie gelegenheid om uit de anonimiteit te komen en te vertellen / laten zien wat dat inhoudt in Waalkwartier