Omschrijving

Deel 3 van een serie masterclasses om overheden en marktpartijen beter met elkaar te laten samenwerken.

Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is een kwalitatief hoogwaardig aanbestedingsproces van groot belang. Niemand heeft er iets aan wanneer prestatie en verwachting uit de pas lopen. Maar mede als gevolg van de bouwfraude is er tot op heden slechts beperkt ruimte om te scoren op kwaliteit. Dit is geleidelijk aan het veranderen. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), Best Value (BV) en Past Performance (PP) zijn enkele begrippen die deze trend illustreren. Als gevolg hiervan ontstaat steeds meer behoefte om aan de aanbestedende kant op basis van meetbare gegevens goed presterende marktpartijen meer kansen te geven.

Maar hoe doe je zoiets? Over dit thema organiseert KIVI een serie masterclasses. De bedoeling van deze serie is om zowel aanbestedende partijen als marktpartijen dichter bij elkaar te brengen. Enkele vragen die in een serie masterclasses behandeld zullen worden zijn:

• Hoe maak je EMVI, BV en PP objectief meetbaar?
• Wat zijn best practises?
• Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen?
• Hoe kun je als marktpartij hierop anticiperen?
• Hoe kunnen marktpartijen hun kansen vergroten?

De cyclus bestaat uit 4 masterclasses waarin 2x een marktpartij en 2x een aanbestedende partij centraal zal staan. Het programma wordt samengesteld door business-to-business marketeer Bart van Emden (https://www.linkedin.com/in/bartvanemden) in samenwerking met ingenieursbureau Antea Group (http://www.anteagroup.nl/nl).

Deze masterclass behandelt concrete voorbeelden van worstelingen die marktpartijen soms moeten maken om tot een goede aanbieding te komen. Hoe gaat dit in zijn werk en waar gaat het mis? Wat gaat goed? Wat kan er beter? Hoe leren overheden en marktpartijen beter van elkaar?

Dit onderdeel wordt inhoudelijk verzorgd door Antea Group, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Met bijdragen van De Vries en de Wiel – Omgevingsmanager Fred Doodeman.

Het programma start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Elke masterclass bestaat uit een plenair gedeelte van circa 1 uur. Daarna is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen, het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten.

Spreker(s)

Bart van Emden startte bijna 10 geleden Van Emden Marketing Consultancy BV. Een succesvol marketingbureau dat zich exclusief richt op (technische) professionals. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam als Marketing Manager bij Royal Haskoning. Van Emden studeerde Massacommunicatie en Marketing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ontwikkelde een methode waardoor bedrijven op een gestructureerde wijze hun eigen klanten kunnen inzetten als verlengstuk van hun sales.

Paul Hoogerwerf en Joris Vergouwen zijn van de businesslijn Contracten & Vergunningen van Antea Group, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Paul Hoogerwerf is senior adviseur en projectmanager op het gebied van omgevingsmanagement. Naast meer dan 8 jaar ervaring als omgevingsmanager bij 9 grote infrastructurele projecten, heeft hij meer dan 15 (Best Value) tenders uitgevoerd. Ook Joris Vergouwen is senior adviseur en projectmanager, en heeft zich gespecialiseerd in het aanbesteden en contracteren van bouwwerken. De afgelopen 10 jaar heeft hij meer dan 30 contracten opgesteld en aanbesteed. Hierin heeft hij ervaring met methodieken als UAV-gc, ARW, Best Value, SCB, Systems Engineering en EMVI.

Locatie

KIVI gebouw, Den Haag

Organisator

Commercieel Ingenieur

Naam en contactgegevens voor informatie

KIVI vakafdeling Commercieel Ingenieur

comm-ing@kivi.nl

Deel 1 van de masterclass

Deel 2 van de masterclass

Deel 4 van de masterclass

De uiterste inschrijfdatum is 05-09-2017

Inschrijven

U kunt zich inschrijven t/m: 05-09-2017

Inschrijven voor leden

Inschrijven

Inschrijven voor niet leden

Uw gegevens
* verplicht