Omschrijving

Deel 3 van een serie masterclasses om overheden en marktpartijen beter met elkaar te laten samenwerken.

Introductie

Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is een kwalitatief hoogwaardig aanbestedingsproces van groot belang. Niemand heeft er iets aan wanneer prestatie en verwachting uit de pas lopen. Maar mede als gevolg van de bouwfraude is er tot op heden slechts beperkt ruimte om te scoren op kwaliteit. Dit is geleidelijk aan het veranderen. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), Best Value (BV) en Past Performance (PP) zijn enkele begrippen die deze trend illustreren. Als gevolg hiervan ontstaat steeds meer behoefte om aan de aanbestedende kant op basis van meetbare gegevens goed presterende marktpartijen meer kansen te geven.

Maar hoe doe je zoiets? Over dit thema organiseert KIVI een serie masterclasses. De bedoeling van deze serie is om zowel aanbestedende partijen als marktpartijen dichter bij elkaar te brengen. Enkele vragen die in een serie masterclasses behandeld zullen worden zijn:

• Hoe maak je EMVI, BV en PP objectief meetbaar?
• Wat zijn best practises?
• Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen?
• Hoe kun je als marktpartij hierop anticiperen?
• Hoe kunnen marktpartijen hun kansen vergroten?

Op donderdag 7 september staan marktpartijen centraal. Patrick Voet en Hetty Messchaert (Omgevings-managers BAM infra) geven dan hun visie op de vraag welke rol het omgevingsmanagement nu en in de toekomst gaat spelen. Welke ontwikkelingen zien zij in tenders van grote bouw- en infraprojecten (EMVI, BVP en PP)? Wat voor eisen stelt dit aan het vak en de omgevingsmanager? Wat voor kansen biedt dit voor zowel de marktpartijen als overheden? En hoe bepaal je die kansen? Aan de hand van een aantal prikkelde voorbeelden, over dingen die goed en minder goed gaan, ontstaat er een levendige interactie/discussie/uitwisseling tussen overheden en marktpartijen.

Het programma is samengesteld door business-to-business marketeer Bart van Emden (https://www.linkedin.com/in/bartvanemden) in samenwerking met ingenieursbureau Antea Group (http://www.anteagroup.nl/nl).

Doelgroep
Deze serie Masterclasses is bedoeld voor iedereen die actief is in de aanbestedingsfase van publieke bouwprojecten. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers en andere mensen die betrokken zijn bij aanbestedingsprocessen.

Programma
Deze Masterclass zal vooral ingaan op aanbestedingen die zich voltrekken in de openbare ruimte. Het programma start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Elke Masterclass bestaat uit een plenair gedeelte van circa één uur. Daarna is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen, het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten.

Spreker(s)

Bart van Emden (Van Emden Marketing Consultancy BV)
Hetty Messchaert (Omgevings-managers BAM infra)
Patrick Voet (Omgevings-managers BAM infra)

Locatie

KIVI gebouw, Den Haag

Organisator

Commercieel Ingenieur

Naam en contactgegevens voor informatie

KIVI vakafdeling Commercieel Ingenieur

comm-ing@kivi.nl

Deel 1 van de masterclass

Deel 2 van de masterclass

Deel 4 van de masterclass

De uiterste inschrijfdatum is 25-08-2017

Inschrijven

U kunt zich niet meer inschrijven, de uiterste inschrijvingsdatum was: 25-08-2017