Omschrijving

LET OP! DEZE MASTERCLASS WORDT VERPLAATST NAAR EEN NADER TE BEPALEN DATUM

Opdrachtgevers én opdrachtnemers hebben belang bij een kwalitatief hoogwaardig aanbestedingsproces: niemand heeft er iets aan wanneer prestatie en verwachting uit de pas lopen. Mede als gevolg van de bouwfraude ligt de focus vaak op de prijs en niet op kwaliteit.
Gelukkig verandert dit geleidelijk: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), Best Value (BV) en Past Performance (PP) zijn enkele begrippen die deze trend illustreren. Als gevolg hiervan ontstaat steeds meer behoefte om aan de aanbestedende kant op basis van meetbare gegevens goed presterende marktpartijen meer kansen te geven.
Maar hoe doe je zoiets? Over dit thema organiseert KIVI een serie masterclasses. De bedoeling van deze serie is om zowel aanbestedende partijen als marktpartijen dichter bij elkaar te brengen. Enkele vragen die in masterclasses behandeld worden zijn:
• Hoe maak je EMVI, BV en PP objectief meetbaar?
• Wat zijn best practises?
• Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen?
• Hoe kun je als marktpartij hierop anticiperen?
• Hoe kunnen marktpartijen hun kansen vergroten?

Hetty Messchaert:
Door haar veelzijdige werkervaring weet Hetty snel overzicht te creëren in een hectische omgeving. Ze heeft gevoel voor verhoudingen. Kennis van zaken op het gebied van omgevingsmanagement, aangaan en onderhouden van contacten, resultaatgerichtheid en overtuigingskracht. Verantwoordelijk voor het analyseren, inrichten en coördineren van alle processen met betrekking tot de interactie met de omgeving bij diverse projecten in de regio NW-Nederland. Zodanig dat het project zonder verstoringen vanuit de omgeving kan worden afgerond. Het gezicht zijn naar de omgeving en verantwoordelijk voor de afstemming met de opdrachtgever m.b.t. omgevingsmanagement. Signaleren, inventariseren en analyseren van kansen in de markt. Plannen van aanpak bij tenders, marketingactiviteiten. Beheer van relatienetwerk.

Patrick Voet:
Grote, complexe, infrastructurele en ruimtelijke projecten in Nederland kunnen sneller, met meer kwaliteit en met meer aandacht voor de omgeving en de eindgebruiker worden gepland, aanbesteed en uitgevoerd. Hij gelooft dat er voor alle betrokkenen bij markt, overheid en maatschappij nog een enorm en uitdagend verbeterpotentieel gloort, gestoeld op eigen visie en ervaringen. Een verbeterpotentieel in termen van proceskwaliteit, end user qualities en omgevingstevredenheid binnen gedeelde randvoorwaarden van een gezonde integrale businesscase voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Kernbegrippen daarbij zijn openheid en transparantie, ruimte geven en ruimte delen, het creëren van een veilige omgeving om out of the box te denken, fouten te mogen maken, en daardoor verantwoordelijkheid te durven nemen, het creëren en definiëren van gezamenlijke ambities, daarop sturen en daarbij uitgaan van de menselijke maat. Immers, we moeten het met elkaar doen!
Het kan beter, en het moet b

Spreker(s)

9 januari 2018: marktpartij BAM Infra.
Patrick Voet en Hetty Messchaert (omgevings-managers BAM Infra) geven dan hun visie op de vraag welke rol het omgevingsmanagement nu en in de toekomst gaat spelen:
• Welke ontwikkelingen zien zij in tenders van grote bouw- en infraprojecten (EMVI, BVP en PP)?
• Wat voor eisen stelt dit aan het vak en de omgevingsmanager?
• Wat voor kansen biedt dit voor zowel de marktpartijen als overheden?
En hoe bepaal je die kansen?

Een aantal prikkelde voorbeelden over dingen die goed en minder goed gaan, zorgen voor een levendige interactie/discussie/uitwisseling tussen overheden en marktpartijen.

De cyclus bestaat uit 4 Masterclasses waarin 2x een marktpartij en 2x een aanbestedende partij centraal staat. Het programma wordt samengesteld door business-to-business marketeer Bart van Emden i.s.m. ingenieursbureau Antea Group.

Deze masterclasses zijn bedoeld voor iedereen die actief is in de aanbestedingsfase van publieke bouwprojecten. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers en andere mensen die betrokken zijn bij aanbestedingsprocessen. Deze sessie vanuit de opdrachtnemer: BAM Infra.

Locatie

KIVI Gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Commercieel Ingenieur

Naam en contactgegevens voor informatie

KIVI vakafdeling Commercieel Ingenieur

comm-ing@kivi.nl

Hetty Messchaert

Patrick Voet

Bart van Emden

Antea Group

De uiterste inschrijfdatum is 23-12-2017