De krijgsmacht moet zich aanpassen aan een steeds complexere wereld waar het ondenkbare waar kan worden met een nauwelijks te bevatten snelheid en onvoorspelbaarheid. Aanpassingsvermogen (adaptiviteit) is hiermee van existentieel belang voor de krijgsmacht en de Nederlandse samenleving als geheel.

Het Regiment Genietroepen is van oudsher nauw verbonden met de samenleving. Daarnaast zijn genisten “pioniers’ en is ons motto niet voor niets “improvise to succeed”. De genie is ondernemend en daarmee een uitermate geschikt platform om het concept van de Adaptieve Krijgsmacht tot praktijk te brengen.

Met als titel 'Samen banen we de weg' wordt op vrijdag 30 november door militaire en civiele deelnemers samen gekeken naar het concept 'De adaptieve genie'.

Programma

Ochtend topsprekers:
•Luitenant- Generaal Wijnen (Plaatsvervangend commandant Defensiestaf)
•Jacco Vonhof voorzitter MKB Nederland
•Peter Struijk (algemeen directeur Fuji)
•Brigadier-General M. Bazeley (UK Chief Engineer)
•Dagvoorzitter: Kolonel Valk (Regimentscommandant regiment Genietroepen)

Lunch

Middag:
•Interactieve breakout sessies (onderwerpen zullen bekend worden gemaakt in aanloop naar het symposium en na aanmelding)
•ROAST bekend van Comedy Central
•Sluiting door de staatsecretaris van Defensie

Afsluitende borrel en hap

Locatie

Generaal Majoor Kootkazerne in Stroe

Organisator

Defensie en Veiligheid

Regiment Genietroepen

Naam en contactgegevens voor informatie

Marjolein de Wit - Blok

mw@kividv.nl

 

Aanmelden via

Aanmelden via onderstaand mailadres

geniesymposium@mindef.nl