OP DONDERDAG 14 MAART ZAL DE GECOMBINEERDE APA-HTB VOORJAARSLEZING PLAATSVINDEN OP DE SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE IN SOESTERBERG

Een combinatie van technologische ontwikkelingen, een veranderde dreiging in de wereld, een ander beeld van het toekomstige conflict, de huidige en toekom-stige schaarste van personeel en het verlagen van risico’s voor militair personeel... Het zijn allemaal redenen waarom Defensie op dit moment met veel interesse kijkt naar de mogelijkheden die onbemande systemen bieden voor het huidige en toekomstige optreden.

De taken van onbemande systemen worden weleens getypeerd als ‘the Dull, the Dirty and the Dangerous’. Zo kunnen onbemande systemen worden ingezet voor het dragen van lading, als platform voor sensoren en/ of wapens of als specifiek gereedschap voor het uitvoeren van risicovolle taken. De Koninklijke Landmacht heeft een dedicated eenheid opgericht om te expe-rimenteren met Robots en Autonome Systemen (RAS) en zodoende de mogelijkheden voor het landoptreden te verkennen. Naast de platformen zelf wordt hierbij ook aandacht besteed aan de bedreigingen in het elektromagnetisch spectrum, zoals het peilen, afluisteren, ontzeggen of storen van verbindingen en GPS signalen.

Op de middag van 14 maart zult u worden bijgepraat over de recent opgerichte RAS eenheid binnen de Koninklijke Landmacht. Daarnaast zullen de firma’s Rheinmetall en TBM vertellen en demonstreren wat de technologische mogelijkheden op dit moment zijn.

Programma

 -  uur Ontvangst - welkomstwoord door APA bestuur
 -  uur Presentaties in filmzaal
 -  uur Demo
 -  uur Discussie
 -  uur Borrel