web stats

Laurent Declerck is winnaar van de Kooy Prijs 2020

Jaarlijkse Prof. Johan Kooy afstudeerprijs

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Afdeling Defensie en Veiligheid kent sinds het jaar 2000 jaarlijks een prijs toe voor 'uitstekend afstudeerwerk' aan een universiteit of hogeschool. De prijs wordt gegeven voor de beste afstudeerscriptie in een voor Defensie en Veiligheid relevante technologie. De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijkse Kooy symposium.

Meldt u zich hier aan voor onze jaarlijkse oproep om voordrachten voor de Kooy prijs.

De vrij te besteden geldprijs van € 2.000,- wordt ter beschikking gesteld door het Kooy-fonds. Dit fonds is vernoemd naar de voormalige hoogleraar rakettechniek aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Prof. Johan Kooy was in het midden van de twintigste eeuw een nationale en internationale bekendheid als ruimtevaartgeleerde. In die kwaliteit verzorgde hij ook een reeks van jaren onderwijs en onderzoek aan de TU-Delft.

Na het overlijden van Prof. Kooy is in 1984 het naar hem genoemde fonds opgericht. De hoofddoelstelling van het dit fonds is “Bevordering van de wetenschap en de technologie in Nederland, aansluitend op of voortvloeiend uit op defensie gerichte functies en taken, zoals de ballistiek.”

Technologiegebieden

Voor de prijs komt afstudeerwerk in aanmerking in voor Defensie en Veiligheid relevante technologieën. Voorbeelden vindt u hier.

Winnaars Kooy prijs sinds 2001

Dit waren de winnaars van de afgelopen jaren:

2020 - Laurent Declerck
2019 - Olivier Baas
2018 - Maarten Klapwijk
2017 - Michiel van Tent Beking
2016 - ing. Joost Kamp
2015 - ing. Steven Klaassen
2014 - ir. Marijn Ufkes
2013 - LTZT2 ir. Tom Stuivenberg
2012 - ir. Stephan Groot
2011 - ir. Harm A. van Tilborg
2010 - ir. Erik Takken
2009 - LTZ1 Bjørn Kerstens
2008 - LTZE2 ir. Maarten Rol 
2007 - TLt Ronald van der Bij
2006 - LTZE2 Olga Zeypveld
2005 - 2e Luitenant Leon Kaim
2004 - ir. René de Dooij
2003 - ir. Stefan Brouwer
2002 - ELt ir. S.A.N. Mevissen
2001 - ir. Monique Kedde

Voordracht

Jaarlijks kunnen voordrachten tot en met 20 december worden ingediend. 

Goed gemotiveerde voordrachten met betrekking tot afstudeerverslagen van
Nederlandse studenten aan een instelling voor hoger onderwijs kunnen jaarlijks
vóór eind december worden ingediend.

Dien uw voordracht in via dit formulier

Verzend bestanden groter dan 25 Mb via wetransfer aan dv@kivi.nl

Per post kan eventueel ook:
KIVI Defensie en Veiligheid, Postbus 30424, 2500 GK Den Haag.

Met voordracht moet minimaal het volgende worden meegezonden: 

 1. Naam, functie en contactgegevens van kandidaat,
 2. Volledige afstudeer scriptie,
 3. Kort CV van de afstudeerder,
 4. Pasfoto afstudeerder (minimaal 300x400px)
 5. Naam, functie en contactgegevens van afstudeerhoogleraar of afstudeerdocent,
 6. Motivatie of ondersteuning van de voordracht door de afstudeerhoogleraar of afstudeerdocent.

Het bestuur van KIVI DV stelt een brede commissie van hoogleraren en andere specialisten uit het Defensie- en Veiligheidsvakgebied samen om de de voordrachten te beoordelen. De jurysamenstelling is te vinden op paginia met portefeuilles en commissies van KIVI DV.

De jury brengt na beoordeling van de voordrachten advies uit aan het bestuur. Het bestuur kent de prijs toe.
De boordeling vindt plaats aan de hand van onderstaande criteria:

 • Past het onderwerp binnen het begrip Defensie en Veiligheidstechnologie.
 • Betreft het een origineel onderwerp / originele studie.
 • Is het een actueel onderwerp.
 • Vult de studie witte vlekken in.
 • Betreft het een technologie speerpunt voor de Defensie en Veiligheidssector.
 • Is de studie van behoorlijk niveau.
 • Goede mix van theorie en praktijk.
 • Is de studie leesbaar.
 • Hoe is de vormgeving van het rapport.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Kooy prijs of de voordrachtprocedure?
Neem contact op met KTZ bd Jan Wind, voorzitter KIVI DV.
E: dv@kivi.nl of T:071-7113973

Kooy prijs commissie en jury login