Voor de Kooy prijs komt afstudeerwerk in aanmerking in voor Defensie en Veiligheid relevante technologieën,
bijvoorbeeld op de volgende gebieden:  

• Structurele materialen
• Electronische materialen
• (Doel-)signatuurreductie (radar, infrarood etc.) en gerelateerde materialen
• Fotonica en optica
• Electronische en electrische schakelingen/apparaten
• Energetische materialen
• Ballistiek
• Chemische en biologische bescherming en medische materialen
• Computer, informatieverwerkings- en communicatietechnologie
• Artificial Intelligence
• Vervaardigingsprocessen, ontwerpgereedschap en –technieken
• Milieutechnologie in verband met operationele omstandigheden
• Militair Maritieme Techniek (o.a. Onderzeeboottechnologie)
• Technologie ter vermindering van kwetsbaarheid van platforms
• Voortstuwing en energieopwekking
• Robotica
• Sensorsystemen
• Geleidings- en besturingssystemen
• Simulatoren en trainers
• Systeemintegratie
• Commandovoeringssystemen
• Systeemergonomie en mens-machine interface
• Levensduurkostenbeheersing (onderhoudstechnologie, logistiek)