Bij RVO in Den Haag vindt op donderdag 19 januari 2017 een informatiebijeenkomst over de Preparatory Action on Defence Research plaats.

Het inzetten en aanschaffen van nieuwe middelen in het defensiedomein is duur en technologisch complex. De uitgaven in de EU voor defensie daalden fors vanaf 2001, wat grote gevolgen heeft voor de uitgaven voor R&D. Samen met het krimpen van deze budgetten, zorgt de fragmentatie van de Europese markt voor onnodige duplicatie van R&D, organisatiestructuren en uitgaven. Dit leidt tot het risico dat Europa achterblijft op belangrijke expertisegebieden en zijn onafhankelijkheid verliest in sleutelgebieden voor defensie.

Daarom komt er een defensie-gerelateerd R&D-programma om deze trends te ondervangen. Het moet bijdragen aan het versterken van de Europese defensiemarkt, standaardisatie bevorderen en synergie bevorderen tussen civiele en militaire technologieën. Tussen 2017-2019 zal dit programma een beperkte omvang kennen, zodat de EC ervaring op kan doen in de uitvoering ervan. Na 2020 zal er een volwaardig defensie onderzoeksprogramma komen.

De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseren op donderdag 19 januari 2017 een informatiebijeenkomst over de Preparatory Action on Defence Research.
Deelnemers zijn onderzoeksinstellingen, universiteiten, bedrijven, en overheden. Het doel is om meer inzicht te geven aan geïnteresseerden, in de activiteiten en doelstellingen van dit nieuwe onderzoeksprogramma. KIVI leden zijn welkom.

Gedurende deze middag krijgt u meer te horen over de onderwerpen die op de onderzoeksagenda staan van de Preparatory Action on Defence Research en de voorwaarden voor deelname.

Voorlopig programma:

Tijd

Onderdeel

12:00-13:00

Inloop en lunch

13:00-13:10

Welkom en introductie (NIDV en het Ministerie van Defensie)

13:10-13:40

Toelichting op scoping paper of werkprogramma (EDA)

13:40-14:10

Procedures en verschillen met H2020 (RVO.nl/Defensie)

14:10-14:40

Pauze

14:40-15:10

Defensieonderzoek en het opbouwen van een netwerk (TNO)

15:10-15:40

Praktijkvoorbeeld van een H2020-project uit het securityprogramma (TU Delft)

16:10

Afsluitende borrel

 

Locatie: RVO, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

De inschrijving sluit op 12 januari.