Het Eurodefense netwerk en de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA) hebben 13 innovaties voor duurzaam energiegebruik door de krijgsmacht geadviseerd aan de Europese Commissie.

27 februari 2023

Het nadenken over de vorm en hoeveelheid energie die we als maatschappij gebruiken, wordt steeds belangrijker. Ook bij Defensie. Vanzelfsprekend liggen daar de doelstellingen voor verduurzaming aan ten grondslag, maar ook geo-politieke afwegingen spelen daarin een rol. Zeker sinds de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Technologisch is dit vraagstuk door de eisen aan militair materieel en de lange gebruiksduur extra lastig.

Daarom hebben onze koepelorganisaties Federation of European Defence Technology Associations (EDTA) en het Eurodefense netwerk met leden in 15 Europese landen een advies opgesteld voor een duurzame toekomst van energievoorziening voor militaire systemen. Dit rapport ‘Recommendations on Energy, Security and Defence’ is in februari 2023 aangeboden aan de voorzitters van de Europese Commissie, Europese Raad en het Europese Parlement.

De technologische aspecten van het rapport zijn voor het grootste deel door de KIVI afdeling Defensie en Veiligheid opgesteld. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Kleine onbemande systemen zoals drones en andere Unmanned Aerial Vehicles (UAV) hebben minder bepantsering, ruimte en apparatuur voor bemanning nodig. Dit betekent dat ze veel minder energie verbruiken. Sterker nog, ze zouden veel traditionele systemen wellicht helemaal kunnen vervangen.
  • Door modulair ontwerp van systemen kan nieuwe duurzame technologie worden ingebouwd zodra deze beschikbaar komt. Om civiele duurzame technologie daarbij bruikbaar te maken voor militaire systemen zijn wel vaak aanpassingen nodig.
  • Kernenergie is een bron van schone, betrouwbare en regelbare warmte en elektriciteit. Om dit voor militaire toepassingen te kunnen inzetten is de ontwikkeling van microreactoren ter grootte van een standaard zeecontainer noodzakelijk. Deze kunnen dan worden toegepast op middelgrote schepen en op bases in uitzendgebieden. De VS werken daar al aan. Als Europa strategische onafhankelijkheid nastreeft zou de Europese Unie dat ook moeten doen.
  • De voorlopig in militaire systemen niet weg te denken fossiele technologie moet sterk worden verbeterd. Veel van de huidige militaire systemen blijven immers nog tot ver na 2050 operationeel en kunnen moeilijk worden omgebouwd voor het gebruik van andere energiedragers. Verbetering is onder meer mogelijk door toepassing van synthetische brandstoffen. Met micro kernreactoren kunnen deze ook lokaal worden geproduceerd. Bijvoorbeeld in uitzendgebieden.
  • We moeten ook nieuwe manieren vinden om militaire voertuigen of vaartuigen van energie te voorzien. Oplaadstations zijn immers niet overal beschikbaar. Een hybride combinatie van een methanolbrandstofcel, een batterij en een methanolmotor of generator zou een bruikbaar elektrisch voertuig met uithoudingsvermogen kunnen opleveren dat snel kan worden opgeladen of gevuld. Alle benodigde technologie bestaat al. Het is voornamelijk een kwestie van integratie om dit voor militaire toepassingen geschikt te maken.
  • Een nieuwe duurzame energiedrager voor voortstuwing van kleinere marineschepen zou ammoniak kunnen zijn. Er is nog enige ontwikkeling nodig maar het lijkt een geschikte optie.
  • De overige zeven aanbevelingen vindt u via onderstaande link op de website van de EDTA.

Sommige aanbevelingen kunnen meteen worden opgepakt en nationaal geïmplementeerd. Andere vergen veel onderzoek, innovatie en ontwikkeling en zijn ook in de uitvoering erg kostbaar. Daarom is de Europese Commissie geadviseerd om hiervoor budget uit het Europese Defensie Fonds beschikbaar te stellen.

Daarnaast heeft Eurodefense aanbevelingen gedaan over geopolitieke gevolgen van de energietransitie en het Europees energiebeleid. Lees voor de onderbouwing van de aanbevelingen het volledige (Engelstalige) rapport met executive summary en bijlagen op https://news.fedta.eu/2023/02/sustainable-energy-for-defence.html

KIVI afdeling Defensie en Veiligheid

 

Disclaimer: Een KIVIsie is een op feiten gebaseerd standpunt over een actueel onderwerp in de technologiesector. Deze KIVIsie is opgesteld door de daarin genoemde vakafdeling(en) in samenwerking met de Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM). De gegeven feiten en meningen zijn onafhankelijk tot stand gekomen en gebaseerd op open bronnen. Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen in deze KIVIsie naar voren is gebracht.

Foto: Prototype E-Fennek, Ministerie van Defensie, sergeant-majoor Cristian Schrik