Energievoorziening CO2 neutraal

Veel landen om ons heen zijn druk bezig met plannen om vóór 2050 te komen tot een CO2 neutrale energievoorziening. Sommige landen hebben al zeer duidelijke plannen en willen zelfs al in 2040 dit doel bereiken en dat op basis van energie van eigen bodem.

Energieplan EnergyNL2050

In Nederland zijn we lang niet zo ver en wordt nog vaak gesteld dat “met wind en zon alleen zullen we het niet redden”. Ons team is al gedurende vijf jaar bezig met een plan op te stellen waarbij we begonnen zijn met te onderzoeken hoeveel energie we zelf kunnen opwekken met alleen wind en zon. Stap voor stap zijn we gekomen tot ons huidige energieplan (EnegyNL2050) waarbij we het overgrote deel van de nodige energie zelf kunnen opwekken, en dat zonder te grote eisen te stellen aan het landschap en de natuur. Dit plan hebben we doorgerekend met uitgebreide simulaties.

Energiesysteem

Dit vergt wel dat we de opgewekte energie efficiënt zullen moeten gaan gebruiken, en dat hebben we ook onderzocht en in ons plan verwerkt. Verder moet het systeem goed getuned worden zodat we zo weinig mogelijk van de opgewekte energie verliezen.

Haalbaar en Betaalbaar

We hebben nu een plan tot 2050 dat we als "Haalbaar" en "Betaalbaar" betitelen. Dat gaan we op 1 december presenteren in vier delen waarin we alle aspecten van het plan zullen bespreken met concrete maatregelen die vanaf nu moeten genomen worden om het doel te bereiken.

De basis van het plan is een stevig vermogen aan PV (op land) en windenergie, voornamelijk op zee.

TenneT en energie eilanden

Het is erg belangrijk voor een succesvolle uitvoering dat het vermogen aan hernieuwbare energie snel groeit. Voor wind op zee speelt netbeheerder TenneT een grote rol. Ze is actief betrokken bij het North Sea Wind Power Hub consortium met meer informatie op https://northseawindpowerhub.eu/ . Energie-eilanden zijn in de planning. Jasper Vis (Tennet) zal ons vertellen over de kansen en uitdagingen.

De Ingenieur en KIVI website

In de Ingenieur van November verscheen een publicatie over dit plan. Het document vind je hiernaast en is een mooie introductie.  Het is goed dit eerst eens te lezen. Het energieplan wordt in detail beschreven en is te vinden op de KIVI-website https://www.kivi.nl/energieplan

De gemaakte opnames tijdens het jaarcongres 2020 voor de presentaties over CO2 neutrale energievoorziening in 2050; haalbaar en betaalbaar zijn terug te zien (deel 1 en deel 2) -van Eric Persoon , Koen Huizer, Jasper Vis (TenneT) en Steven Luitjens

De webinars zijn ook terug te zien op het KIVI Jaarcongres 2020 onder W13.

Programma

 -  uur Intro van middagsessie EnergyNL2050, Steven Luitjens (moderator) KIVI-EL
 -  uur Wind op zee: North Sea Wind Power Hub, kansen en uitdagingen, Jasper Vis (TenneT)
 -  uur Q & A
 -  uur CO2 vrije energievoorziening in 2050 Wel Zeker !, Eric Persoon (KIVI Elektrotechniek)
 -  uur Q & A
 -  uur Pauze
 -  uur Intro moderator
 -  uur Dynamische Karakteristieken PV en wind geen probleem, Koen Huizer (KIVI Elektrotechniek)
 -  uur Q & A
 -  uur Op weg naar CO2 vrije energievoorziening in 2050, Koen Huizer (KIVI Elektrotechniek)
 -  uur Q&A en discussie over EnergyNL2050 plan met KIVI-sprekers
 -  uur Stop en fade-out