De verandering van het klimaat stelt ons voor een enorme uitdaging. Wij zullen ons uiterste best moeten doen om de gevolgen binnen acceptabele grenzen te houden. Overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgers zijn op diverse fronten bezig initiatieven te ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen een halt toe te roepen. De Afdeling Elektrotechniek van KIVI wil in haar reeks lunch webinars de Energietransitie vanuit verschillende invalshoeken belichten. Er zijn veel plannen gemaakt, veel ontwikkelingen in gang gezet en projecten in uitvoering genomen. Denk aan onze eerdere webinars over het project SpaarGas in Haarlem en vrachtwagens die op waterstof rijden. Wij wilden echter ook wijzen op knelpunten in de plannen. Want deze kunnen een vlotte voortgang van de Energietransitie belemmeren.

De Nederlandse wet- en regelgeving werkt niet altijd mee aan een vlotte transitie. Regels uit de oude situatie staan de implementatie van de nieuwe situatie in de weg en worden traag aangepast.
Gemeenten focussen in hun RESsen veelal op nieuwe energie uit wind en zon. Maar er is ook nog iets als het begrip “Dunkelflaute”. Wat doen we als de wind niet waait en de zon niet schijnt? Noodzakelijke opslag van energie blijft onbesproken of doorgeschoven naar de netwerkbeheerders. Waar ligt de zorg voor de balans tussen productie en consumptie ven elektriciteit, die moet zorgen voor een stabiel elektriciteitsnet? Doordat de invoeding van wind en zonne-energie veelal decentraal gebeurt, wordt de opwekking steeds meer klimaatgevoelig omdat delen van het net “vol” raken. Recent in het nieuws: Energiebedrijven kunnen nieuwe wind- en zonneparken niet aansluiten. Door knelpunten samen op te lossen kan de Energietransitie op tijd succesvol worden afgerond!

De spreker, Sanne de Boer, heeft een boek geschreven met als titel: “De Energietransitie uitgelegd”, waarin zij de Energietransitie van veel invalshoeken belicht. In dit webinar heeft zij enige aspecten belichten die essentieel zijn voor een succesvolle energietransitie, maar die vaak onderbelicht blijven. Zij heeft het gehad over de capaciteit en stabiliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet en noodzaak van korte en lange termijn opslag van elektrische energie uitleggen. Tot slot heeft zij de voors en tegens van decentrale versus centrale sturing van het gehele proces dat de energietransitie in gang zet, benoemen.

De sheets van de presentatie tijdens de E-Lunch sessie staan onder "Documenten", de opname is hier terug te zien. de presentatie kan gelijktijdig via het tweede scherm mee lopen.

Hiertoe moet je op je tweede scherm de presentatie openen, zoals deze onder "Documenten" staat en dan doorklikken terwijl je naar de video zit te kijken.

Het is niet ideaal, als KIVI Elektrotechniek gaan kijken, hoe we dit voor toekomstige E-Lunch sessies kunnen oploseen.

De spreker:

Sanne de Boer heeft de studies Innovatie- en Energiewetenschappen gevolgd en is cum laude afgestudeerd en heeft het Nationaal Energietraineeship. Zij heeft via een consultancybureau opdrachten uitgevoerd voor de Europese Commissie en Nederlandse overheden op het gebied van hernieuwbare energie. Als senior analist energietransitie was zij werkzaam bij de afdeling Innovatie van Stedin. Daarnaast is zij actief binnen KEK, een stichting van jonge professionals die werken aan energie- en klimaatvraagstukken.

 

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door Sanne de Boer STEDIN
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat.