Het energiesysteem in Nederland is in de volle breedte onderhevig aan veranderingen als gevolg van de Energietransitie.

De wijze van produceren van energie en de lokaties ervan en ook het gebruiken van energie is al volop aan het veranderen. Dat heeft consequenties voor de onderliggende netwerken.

De gezamenlijke netbeheerders zijn zich daar ten volle van bewust en hebben een studie uitgevoerd naar hoe onze energiehuishouding er in 2050 uit kan zien.

De resultaten zijn vastgelegd in een rapport dat is getiteld:

“Het Energiesysteem van de Toekomst, Een Integrale Infrastructuurverkenning 2030 – 2050”.

In april 2021 is dit rapport aangeboden aan minister Van ’t Wout, die op zijn beurt een notitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

E-Lunch webinar:

In dit lunch webinar is voor KIVI de inhoud van het rapport toegelicht door Arjan van Voorden, Expert Asset Management bij Stedin en nauw betrokken bij het opstellen van het rapport.

Volgens welke scenario’s kan de energietransitie zich van 2030 tot 2050 in Nederland ontwikkelen?

Welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig om die scenario’s goed te faciliteren? En wat betekenen die broodnodige aanpassingen aan de infrastructuur op hun beurt voor de kosten het ruimte gebruik en de uitvoerbaarheid van de transitie van het gehele energiesysteem?

Dat zijn een paar vragen die de netbeheerders zich hebben gesteld.

De opname van het webinar kunt u hier terugkijken.

Onder "Documenten" vind u de presentatie (1.0 pdf)

Scenario's:

Daarmee is men aan de slag gegaan en heeft men vier scenario’s opgesteld. De scenario’s beschrijven elk een energiesysteem voor ons land, met de daarbij behorende uitgangspunten, knelpunten en conclusies.

Twee scenario’s gaan uit van een zelfvoorzienend syteem voor Nederland, twee scenario’s gaan uit van maximale invoer van hetzij groen gas, hetzij waterstof. Maar alles heeft een prijs en er moet erg veel gebeuren! Enkele conclusies zijn: de infrastructuur voor elektriciteit moet zeer fors worden uitgebreid, er moet een landelijk dekkend waterstoftransportnetwerk komen, opslag van energie op grote schaal (zo mooi flexibiliteitsmiddelen genoemd!) is noodzakelijk, er is een ruimte probleem en de politiek moet snel fundamentele keuzes maken.

Voor de netbeheerders zijn de uitkomsten van de verkenningen richting gevend voor hun eigen inversteringsplannen.

Want dat de Energietransitie veel geld gaat kosten is zeker. Hoe eerder je de ‘no regret’ maatregelen kunt realiseren hoe beter!

Regie: Wie?

Regie op nationaal niveau is noodzakelijk om lokale en regionale plannen samen te smeden tot een integraal programma voor het gehele energiesysteem, inclusief ruimtelijke keuzes en inversteringen. Daarbij moet ook aandacht zijn voor het beschikbaar krijgen van voldoende technische mensen voor al het installatiewerk.

Het blijft niet bij dit rapport. Dit is een eerste integrale verkennning, die in de toekomst gevolgd zal worden door steeds verdere uitgewerkte verkenningen en mogelijke ontwikkelpaden voor de infrastructuur. Wij blijven geinteresseerd opletten!

De spreker:

Arjan van Voorden is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Computer wetenschappen.
Hij is gepromoveerd op het onderwerp Power Balancing in Autonomous Renewable Energy Systems.
Momenteel is hij werkzaam bij Stedin Netbeheer als Expert Asset Management


Links:

het volledige rapport

de bijlagen van het rapport

de samenvatting van het rapport

de presentatie staat onder "Documenten"

Andere links over dit onderwerp:
https://www.tennet.eu/nl/onze-kerntaken/innovaties/waterstof/
https://energiesamen.nu/pagina/49/Energiesysteem-van-de-toekomst
https://www.gasunie.nl/expertise/energiesysteem
https://www.stedin.net

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS-Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door Arjan van Voorden (Stedin)
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat.