Rewatch Hoe gaan toekomstige elektriciteitsnetten voor duurzame energie (smart grids) worden ontwikkeld?

Hoe worden de nieuwe hoogspanningsstations voor deze netten ingericht en hoe worden de componenten ontwikkeld voor deze toekomstige elektriciteitsnetten (grids), waarbij een veel hogere capaciteitsvergroting voor transport van duurzame energie nodig is? Hoe passen de al bestaande elektriciteitsnetten hierin? Zijn de bestaande componenten bestand tegen de veel hogere capaciteit?

Het thema is dan ook de overgang van het elektriciteitsnet (grids) naar de toekomstige situatie (met capaciteitsvergroting) uiteenzetten, als ook voorbeelden van componenten geven, die hiervoor moeten worden aangepast of zelfs opnieuw moeten worden ontworpen.

Met het proces “Meten is weten” speciaal afgestemd op de energie transitie kan worden overgegaan van een statische bedrijfsvoering in bestaande elektriciteitsnetten met veelal analoge componenten, naar een veel dynamische bedrijfsvoering met een veelheid aan diversiteit aan opwerkers waardoor moet worden overgegaan op digitale componenten (spanning- en stroommetingen).

Ontwikkelen van Smart Grids

Om de klimaatdoelstellingen van 2025 te halen, is het noodzakelijk dat er grote aanpassingen gedaan worden in het elektriciteitsnet.en dat bestaande infrastructuur drastisch wordt verbeterd.

Elektrische energie systemen krijgen een steeds grotere rol en vormen daarnaast een toenemende cruciale positie in het landschap van het verbinden van kritische infrastructuren.

Ook zien we dat de energie transitie vraagt om nieuwe operationele situaties en systemen in het energiesysteem, Vernieuwingen, die niet zijn meegenomen in de ontwerpcriteria van het grootste deel van bestaande netwerken. Een verhoogde kans op fouten en verstoringen en een versnelde verouderingen zijn een gevolg.

De stijgende onzekerheid van het onbekende, gaat hand in hand met de groeiende noodzaak van het veilig, stabiel en accuraat houden van de energie systemen.

Dit alles draagt nog meer bij tot het nog complexer worden van de energie systemen.

Het is daarom belangrijk en noodzakelijk te beseffen dat er een upgrade moet gaan plaatsvinden in het hoogspannings- en het middenspanningsnetten van onze energie systemen.

De impact die de toename van power elektronica heeft op de noodzaak van power quality monitoring, versterkt de urgentie om de bestaande meet en observatie aanpak aan te vullen of te vervangen door nieuwe stroom meet technologieën.

'Mastering Electricity is the key'

Alvorens er naar oplossingen voor de groeiende problemen gezocht kan gaan worden, zal er eerst moeten worden gemeten om te weten wat er moet worden opgelost. Lord Kelvin zegt: “Meten is weten”!

Het proces “Meten is weten” is speciaal afgestemd op de energie transitie en kan worden overgegaan van een statische bedrijfsvoering in bestaande elektriciteitsnetten met veelal analoge componenten, naar een veel dynamische bedrijfsvoering met een veelheid aan diversiteit aan opwekkers waardoor moet worden overgegaan op digitale componenten (spanning- en stroommetingen).

De Wide Range stroomtransformatoren van Senseleq zijn zo ontworpen zodat TSOs , DSOs, infrastructuren en sterkhouders van de energy industrie deze uitdaging aan kunnen gaan.

The Senseleq Wide Range stroom transformator heeft de mogelijkheid om DC, AC, maar ook DC vervuiling in AC en AC vervuiling in DC te meten.

Senseleq ontwikkelt en produceert elektrotechnische toepassingen voor het beschermen, meten en verbinden van elektrische energie en werkt wereldwijd voor energiebedrijven, systeembouwers en installateurs.
De firma Eleq laat ons kennismaken met de mogelijkheden en hun ervaringen in Energiemanagement, Transport & Distributie, Openbare ruimte, Scheepvaart & Industrie met specifiek de transformatoren, aansluitkasten en meetinstrumenten.

Componenten (stroomtransformatoren)

Senseleq biedt nu een brede productlijn van betrouwbare transformatoren, slimme omvormers, nauwkeurige meters en aansluitkasten voor de energiemarkt. Standaardproducten én producten speciaal op maat gemaakt voor vele nationale en internationale klanten, groot en klein.

De Wide Range stroomtransformatoren van Senseleq zijn zo ontworpen zodat TSOs, DSO's, infrastructuren en sterkhouders van de energie-industrie deze uitdaging aan kunnen gaan.

The Senseleq Wide Range stroom transformator heeft de mogelijkheid om DC, AC, maar ook DC-vervuiling in AC en AC-vervuiling in DC te meten.
DC - Direct Current (= gelijkstroom), AC - Alternate Current (= wisselstroom 50 Hz - 60 Hz).

Dit type stroom trafo geeft een breed scala aan mogelijkheden voor meting, beveiliging maar ook de digitalisering en de power quality meting enz.

Senseleq is een Joint Venture van ELEQ and Danisense.

Spreker

ir. Reinout Edgar Getreuer Innovation Manager at ELEQ

Abstract:

Hoe worden HS-stations en componenten ontwikkeld voor toekomstige ...?
'Producten speciaal op maat maken voor klanten zit in de roots van ELEQ.'

Speakers bio

Reinout Getreuer heeft een master Electrical Power Engineering aan de TU Delft en Economic History aan de Universiteit van Leiden. In beide studies is gericht op de energie transities. In Delft vanuit technisch perspectief, in Leiden vanuit sociaal, politiek, economisch perspectief. Na zijn afstuderen bij TenneT heeft Reinout een aantal jaar bij het kenniscentrum in offshore-energie De DOB-acadamy in Delft gewerkt, alvorens naar Siemens te gaan. Bij Siemens was hij eerst als techneut en later als project manager betrokken bij de bouw van energie voorzieningen voor datacenters in Europa, Afrika en Azië.  

In 2020 heeft Reinout de overstap gemaakt naar ELEQ (zijn familiebedrijf), waar hij vanaf 2021 de rol van innovatie manager vervuld. 

Links

Informatie over Eleq: https://www.eleq.com

Terugkijken opname E Lunch webinar Eleq d.d.15 maart 2023

Meer Bedrijfsvideo's van Eleq

Whitepapers: zie onder "Documenten"

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door ir. Reinout Edgar Getreuer, Innovation Manager at ELEQ
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de Chat
 -  uur Afronding en Einde