Oplossingen voor netcongestie in grote projecten

Netcongestie is bijna in heel Nederland aan de orde. Het lijkt daarmee niet meer een kwestie te zijn van of dit voor een project speelt, maar meer wat de consequenties en mogelijke maatregelen zijn. In dit webinar gaan we in op de kern van het probleem, mogelijke oplossingsrichtingen, de afstemming met de netbeheerder en de bijzondere contractvormen.

Marc Meijer van DWA gaat in op de huidige problematiek van netcongestie en vertelt welke mogelijkheden vanuit het gebouw voorhanden zijn.

Emma Pik deelt haar ervaringen en toont ze aan waarom bijzondere contractvormen m.b.t. netcongestie niet los van de techniek kunnen worden gezien.

Aan de hand van een nieuwbouwschool in Utrecht, een bedrijfshal en een verduurzaming van een kantoorpand in Eindhoven worden praktijkvoorbeelden gegeven van de aanpak, de analyses en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Afsluitend wordt netcongestie gezien in het licht van duurzaamheid, aangezien een groot deel van de oplossingen impact heeft op de energiezuinigheid en milieuprestatie van een gebouw.

De projectcases:

  • Nieuwbouw school – het project wordt binnenkort gerealiseerd, waarbij netcongestie een onderzoek naar alternatieve vormen van energieopwekking en buffering vraagt, zowel in thermische als elektrische vorm. De mogelijkheden van een netaansluiting op een privaat net worden onderzocht.
  • Verduurzaming kantoorpand Eindhoven – doordat de verduurzaming de transitie van gas naar elektra met zich meebrengt, is meer elektravermogen nodig. Een uitbreiding van het vermogen is niet mogelijk, waardoor de oplossingsrichtingen worden verkend die passen binnen het huidige beschikbare vermogen.
  • Bedrijfshal – door middel van parametrisch ontwerpen wordt door het gebruik van algoritmes de beste configuratie van batterijen en slimme regeltechniek gevonden.

Sprekers:

ir. M.V. (Marc) Meijer

Bio: ir. Marc Meijer:

Marc Meijer is senior adviseur en conceptueel bedenker van installatieconcepten. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in installatieadvies binnen de gebouwde omgeving en is betrokken bij grote en kleine, innovatieve en multidisciplinaire projecten. Bij DWA helpt Marc opdrachtgevers installatietechnische en duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.

E.L. (Emma) Pik, MSc

Bio: Emma Pik MSc:

Emma Pik is als juridisch adviseur binnen DWA betrokken bij projecten waar netcongestie en energierecht een rol speelt. Het bijhouden en toepassen van veranderende wet- en regelgeving zoals de netcodes van de ACM in projecten kan het verschil maken in het (eerder) verkrijgen van transportvermogen. Afstemming met netbeheerders vanuit juridisch-organisatorisch perspectief en het initiëren en begeleiden van bijzondere contractvormen mbt netcongestie behoort tot Emma's werkzaamheden.

Links

DWA Adviesbureau https://www.dwa.nl

DWA-projecten https://www.dwa.nl/projecten/

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI afd. Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door ir. Marc Meijer Senior Adviseur netcongestie DWA / Emma Pik MSc. Jurist DWA
 -  uur Q & A met beantwoorden vragen uit de Chats
 -  uur Afronden en einde