E-Lunchsessie:

In het licht van landelijke, regionale en lokale klimaatdoelstellingen en actueel de situatie in Oekraïne neemt de vraag naar duurzame energie toe. Hoe zorgen we dat de gewenste energie er altijd is? Energy hubs ontsluiten het potentieel van verschillende vormen van duurzame energie, en koppelen de producenten direct aan de afnemers.

Een slimme decentrale energie-infrastructuur brengt producenten van zon- en windenergie, waterstof en warmte samen, waardoor er een betrouwbaar aanbod ontstaat. Een directe koppeling tussen opwek en verbruik garandeert een efficiënt systeem. De opname van het webinar is hier terug te zien.

Energy Hubs

Energy hubs blijken bij uitstek geschikt te zijn op plekken met een complexe energievraag, zoals bedrijventerreinen, industriegebieden, tankstations, verzorgingsplaatsen en locaties met een behoefte aan laadinfrastructuren.

De aanpak bleek ook te voldoen ook aan de groeiende vraag naar zelfvoorzienende energiesystemen en duurzame bedrijventerreinen, die het gevolg is van een toenemende overbelasting van het gereguleerde elektriciteitsnet.

Door een continue monitoring van de actuele energiestromen – gekoppeld aan flexibele opslag- en conversiesystemen – kunnen aanbod en vraag steeds optimaal op elkaar worden afgestemd. Een decentrale netaansluiting zal daarbij voor meer efficiëntie en minder netcongestie zorgen.

Waarom zijn energy hubs nu zo belangrijk?

Het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategieën en lokale klimaatdoelstellingen betekenen, dat er steeds meer vraag ontstaat naar lokaal opgewekte duurzame energie. Grootschalige projecten met duurzame energie, zoals de ontwikkeling van zon- en windparken en het ontwerp van parkeerlocaties met elektrische laadpalen, hebben te maken met complexe vraagstukken.

Hoe kunnen we de juiste balans vinden tussen de productie, de opslag en het verbruik van groene stroom? Hoe zorgen we voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, ondanks fluctuaties in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie? Hoe benutten we het volle potentieel van diverse bronnen, zonder dat het bestaande elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan?

Energy hubs stellen ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zon- en windprojecten in staat om optimaal gebruik te maken van de opwekcapaciteit, onafhankelijk van het centrale elektriciteitsnet. Daarbij is het mogelijk om directe koppelingen te realiseren met andere producenten van duurzame energie én met grootzakelijke verbruikers.

Een onvervalste win-win: de producenten van zon- en windenergie zijn gegarandeerd van voldoende verbruik, en de afnemers maken gebruik van lokale duurzame stroom. Daarmee geeft de aanpak een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

Energy hubs voor het energiesysteem van de toekomst
Energy hubs vergroten de succesvolle ontwikkeling, realisatie en exploitatie van zonne- en windparken en andere projecten met duurzame energie.
De decentrale energie-infrastructuren zijn een belangrijk onderdeel van de actuele oplossingen voor netcongestie

Spreker:

Pascal Jonkman, Business Developer bij Firan B.V. ( Firan is onderdeel van de Alliander-groep)

In dit lunch webinar heeft Pascal Jonkman uitleg gegeven over het stappenplan voor energy hubs, waarin duurzame initiatieven op en rond een bedrijvenpark in kaart werden gebracht en inzichten gecreëerd in het potentieel van slimme decentrale netten.
Vervolgens heeft Jonkman inzicht gegeven in de inventarisatie wat de energievraag en duurzame ambities van de deelnemende bedrijven zijn en een schatting gemaakt van de behoeften van het toekomstig vestigen. Daarmee is een basis ontstaan om in gezamenlijkheid te kijken wie er eigenaarschap wil tonen om mee te werken aan een energy hub.

Links:

De link naar opname van het webinar 16-03-2022

https://www.firan.nl/blog/energy-hubs-het-wat-waarom-en-hoe/
https://www.firan.nl/nieuws/twee-nieuwe-projecten-met-energy-hubs-voor-bedrijventerreinen/
https://www.firan.nl/artikel/een-duurzaam-bedrijvenpark-duurzaam-doorontwikkelen-met-energy-hubs/
https://oostnl.nl/nl/smart-energy-hubs
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25495/firan-presenteert-stappenplan-voor-energy-hubs-productie-opslag-en-verbruik-zonne-energie-verbonden

Programma

 -  uur Aanmleden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door Pascal Jonkman
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat
 -  uur Afronding en Einde