If You Talkt to a Man in a Language He understands, that goes to His Head. If You talk to him in hies language, that goes to His Heart. - Nelson Mandela

De energie transitie brengt op vele fronten uitdagingen met zich mee. Er zijn uitdagingen op het gebied van de techniek, er zijn maatschappelijke uitdagingen, financiële en juridische uitdagingen. Alle uitdagingen zijn te overwinnen en de doelstellingen van de energie transitie zijn haalbaar, onder voorwaarde dat er tijdig aandacht aan wordt besteed. Die tijdigheid is ook een uitdaging!

De Klimaatwet heeft geleid tot de Regionale Energie Strategieën die door de diverse energieregio’s zijn opgesteld. De gemeenten hebben de opdracht de RES te vertalen naar lokale oplossingen voor de wijken binnen de gemeente. Hierin wordt duidelijk gemaakt waar de wijk de energie voor verwarming vandaan haalt als de wijk is losgekoppeld van het gas, waar de windmolens komen te staan en hoeveel; waar de PV velden komen en hoe groot het oppervlak gaat zijn, of er gebruik gemaakt kan worden van aardwarmte enz. enz.

Een succesfactor is het begrip draagvlak: hoe goed weet de gemeente de inwoners van de wijk te betrekken bij de besluitvorming over de zaken die hen rechtstreeks raken: zowel financieel als emotioneel als…. Het presenteren van een kant en klaar plan waarbij inwoners niet betrokken zijn is een garantie tot mislukken van de implementatie. Men is niet betrokken, dus geen eigenaar van het probleem, noch van de oplossing.

De Gemeente ziet de transitie als een zware opgave en het oplossen van een belangrijke puzzel. Maar de burgers zien de transitie, als een bedreiging van hun leefwijze.

Nelson Mandela Terugkijken opname

"If You talk to a man in a language he understands, that goes to His Head. If You talk to him in his language, that goes to his Heart".
 

Nelson Mandela moest de staat Zuid Afrika bijeen zien te houden. Hij paste daartoe de methode Spiral Dynamics toe, ook wel methode Mandela’s Secret genoemd. Nelson Mandela gebruikte deze methode voor ‘zijn Rainbow Nation’ om partijen op de rand van burgeroorlog met elkaar te verbinden. In de interactie vroeg hij zich telkens af “begrijpen we elkaar?” en “kijken we op dezelfde manier naar de problematiek”. Zijn methode onderscheidt verschillende karaktertypes van mensen en deelt die in d.m.v. kleuren. Daarmee kan je inschatten hoe deelnemers zich in het onderhandelingsproces zullen gedragen. Hij betrok alle onderhandelaars bij het onderhandelen over de oplossingen die het land nodig had. Gevolg: de onderhandelingen verliepen soepeler en mogelijk ook sneller.

E Lunchsessie:

Tijdens dit webinar neemt de spreker ons mee in dit proces van tot elkaar komen via overleg met open agenda’s en open discussies. Hij bespreekt deze interactieve methode die inzicht geef op de soms onvoorspelbare reacties die de energietransitie oproept.

De spreker:

Floor de Ruiter

 Floor de Ruiter heeft Architecture gestudeerd aan de TU Delft. Hij is oprichter en partner van Flying Elephants, een bedrijf dat organisaties ondersteunt bij complexe verandering en communicatie ….

 Hij is lector Bottom-Up  transformationen and Communication aan de SDO Hogeschool Rotterdam. Is regelmatig te horen als spreker op workshops en conferenties. ….

 Schrijver van het boek 'Value Framing', dat in 2013 genomineerd was voor Managementboek van het Jaar.

 Links:

 

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door Floor de Ruiter
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat
 -  uur Afsluiting