Opening

Deze Masterclass werd geopend door de heer ing. Richard van Heijningen met een introductie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), het grootste netwerk voor de 'Engineering Society' in Nederland.

Het KIVI is de beroepsvereniging voor ingenieurs in Nederland. Binnen KIV zijn alle ingenieursdisciplines en ingenieurs, in alle stadia van hun loopbaan, vertegenwoordigd.

Richard geeft op hoofdlijnen aan het netwerken, de ondersteuning, coaching en opleidingen, die de Ingenieur bij KIVI, kan verwachten.

Daarna gaat hij verder in op de KIVI-Vakafdeling Elektrotechniek met de ontwikkeling van het Energieplan 2050 en de noodzaak tot uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet.'

Dit laatste sluit aan op het thema van de Masterclass "Slim laden van auto tot truck".

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur in Nederland.

Door hun onderlinge betrokkenheid via ElaadNL bereiden de netbeheerders zich voor op een toekomst met elektrisch rijden en duurzaam laden.

Het is de emissie van ElaadNL om ervoor te zorgen, dat iedereen slim kan opladen. Elaad heeft als taak het monitoren de EV-laadinfrastructuur en het coördineren de verbindingen tussen openbare laadpalen en het elektriciteitsnet.

Vanaf 2009 heeft Stichting E-laad een netwerk opgezet van meer dan 3.000 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s in heel Nederland.

In 2014 heeft de stichting haar activiteiten opgesplitst in twee aparte platforms: ElaadNL en EVnetNL.

In 2020 zijn de oplaadpunten van EVnetNL overgedragen aan PARKnCHARGE. ElaadNL zette de funderingsinspanningen voort om onderzoek uit te breiden en innovatie te stimuleren op het gebied van slim laden en het gebruik van duurzame energie voor elektrische voertuigen. Op 8 juni 2022 heeft onze Koning officieel het Elaad Testlab geopend.

Hier kunnen naast personenauto’s ook grotere en zwaardere elektrische voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens en hun laadinfrastructuur worden getest.

In deze hybride event kreeg u te horen wat de rol van Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL is en welke onderzoeken er o.a. lopen in het nieuwe testlab.

U werd bijgepraat over de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische voertuigen slim en duurzaam opladen.

Speakers:

Abstract:

 Informatie over het kennis- en innovatiecentrum en de Stichting ElaadNL
Onoph Caron - Directeur Stichting ElaadNL, lid van de stuurgroep NAL namens de netbeheerders

Speakers Bio:

Onoph Caron is sinds 1 juni 2010 directeur van ElaadNL. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbedrijven. ElaadNL installeerde de eerste 3000 openbare laadpalen door heel Nederland. De organisatie focust zich inmiddels volledig op het ontwikkelen en delen van kennis- en innovatie over EV-infrastructuur en Smart Charging voor de Nederlandse netbeheerders. Onderwerpen waar ElaadNL aan werkt zijn standaardisatie, flexibiliteit van het net, V2G, cybersecurity etc. Onoph is voorzitter van het bestuur van de Open Charge Alliance (host van het inmiddels wereldwijd gebruikte OCPP Open Charge Point Protocol) en directeur van E-clearing.net (grootste Europese Clearinghouse).

Abstract:

Presentatie Testlab door Thijs van Wijk Manager Testlab
Thijs van Wijk – Houdt zich als Test Laboratory Manager bezig met EV-testen in de nieuwe testfaciliteiten.

Speaker Bio:
In de meer dan 10 jaar die Thijs voor ElaadNL werkt, heeft hij zeer veel ervaring opgedaan met het testen van elektrische voertuigen, laadstations, en de invloed van laden op het elektriciteitsnet. Eerst in het kader van laadproblemen voorkomen op de laders van stichting e-laad.nl, en later EVnetNL, waarna hij het testwerk binnen de kennisinstelling ElaadNL verder heeft uitgebouwd.
Op het moment is hij operationeel manager van het Elaad testlab, waar elektrische voertuigen getest worden op interoperabiliteit, smart charging en power quality, om zodoende laadproblemen en problemen met de elektriciteitsnetten te voorkomen. Daarnaast is Thijs actief in verschillende projecten waarin verdiepend onderzoek wordt gedaan naar de specifieke invloeden van laden op de spanningskwaliteit van de netten. Als achtergrondkennis heeft Thijs een bachelor in elektrotechniek (HAN, 2004) en een master in Innovatiewetenschappen (TU/e, 2006)

Abstract:

Presentatie Logistiek ElaadNL
Rutger de Croon Manager Marktontwikkeling ElaadNL

Speaker bio:

Rutger de Croon is namens Liander, een van de drie grote Nederlandse netbeheerders, werkzaam bij kennis- en innovatiecentrum ElaadNL. Hij maakt onderdeel uit van het managementteam en is verantwoordelijk voor de afdeling Marktontwikkeling. Rutger werkt aan het inzichtelijk maken van de laadbehoefte, het laadgedrag en de impact van slimme laadoplossingen. Dit vertaalt hij in samenwerking met alle netbeheerders in NL en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur in de net-impact van batterij elektrische voertuigen op korte en lange termijn. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkeling in de logistiek, bouw en luchtvaart.
Deze Manager Marktontwikkeling (en MT-Lid) heeft unieke kennis van alle Smart Charging (markt)ontwikkelingen die momenteel gaande zijn, voor het verbinden van duurzame energieproductie met elektrische auto's (Smart Charging). Hij combineert dit met veel ervaring in de elektriciteitsmarkt, bij grid operators en met het elektriciteitsnet, wat cruciaal is om ervoor te zorgen dat onze missie kan worden volbracht.

Abstract:

Presentatie Home Energy Management System (all-electric house) door
Arjan Wargers Manager Innovatie ElaadNL

Speaker Bio:

Arjan Wargers werkt bij Enexis en is vanuit Innovatie Enexis verantwoordelijk voor innovaties om nieuwe ontwikkelingen naadloos in de netten in te passen, met als hoofdzakelijke dossier Elektrisch vervoer. Arjan werkt sinds 2010 voor ElaadNL. Binnen ElaadNL werkt hij als Manager Research & Innovation. Hier onderzoekt hij nieuwe (laad)ontwikkelingen en technieken, vooral gericht op het ontsluiten van flexibiliteit; slim laden. Met zijn team levert hij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van deze technieken, interoperabiliteit en cyber security.  Daarnaast is hij bestuurslid van de stichting Flexible Power Alliance Network (FAN) waarbinnen hij de connectiviteit van andere potentieel flexibele apparaten (warmtepomp, thuisbatterij, zonnepanelen) verder ontwikkelt en in samenhang brengt met de elektrische auto. Vanuit Enexis werkzaam als Manager Research and Innovation bij Stichting ElaadNL en houdt zich o.a. bezig met Home Energy Management System (all-electric house).

Opnames:

Interessante links:

Programma

 -  uur Inloop
 -  uur Welkom door ing. Richard van Heijningen KIVI Electrical Engineering
 -  uur Welkom en informatie over ElaadNL door directeur Onoph Caron (MS Teams Link 1)
 -  uur Presentatie Testlab door Manager Testlab Thijs van Wijk ElaadNL
 -  uur Rondleiding door het Elaad Testlab
 -  uur Pauze
 -  uur Presentatie Logistiek door Manager Marktontwikkeling Rutger de Croon ElaadNL (MS Teams link 2)
 -  uur Presentatie Home Energy Management System (all-electric house) door Manager Innovatie Arjan Wargers
 -  uur Q & A met vragen uit de chat
 -  uur Afsluiten en drinks