Energieopslag: de volgende doorbraak in de energietransitie

Energieopslag is een sleuteltechnologie voor de energietransitie. In het verduurzamen van de energievoorziening ontstaat er meer vraag naar verschillende toepassingen van energieopslag, maar ook naar nieuwe technologieën. Nederland draagt als kennisland bij aan de ontwikkelingen op het gebied van energieopslagtechnologie. Hoewel er in Nederland (nog) geen grote batterijfabriek staat, wordt er door Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, start-ups en scale-ups hard gewerkt aan nieuwe energieopslagtechnologieën.

In dit webinar nemen de Koninklijke Ingenieursvereniging van Ingenieurs KIVI en Energy Storage NL je mee in de laatste ontwikkelingen binnen Nederland. Verschillende technische universiteiten en bedrijven laten zien aan welke energieopslagtechnologie zij werken. Onderstaand vind je het volledige programma van het webinar.

"Welke technologiën komen er op ons af"?

Koolen Industries Smart Energy: Opslag in toekomstige energiesystemen

Enabling the energy transition Find out more about Smart Energy . Applications. Energy storage. Floading: V2G and G2V. Floading: Charging Capabilities. Grid balancing. Super B: Starter and Traction batteries. Sharing and trading of energy. Latest press release.

Summerheat: De slimste innovatie zit onder de grond. 

Summerheat maakt duurzame warmte-opslag schaalbaar en haalbaar.
De goedkoopste energie is duurzame energie. Bij genoeg zon of wind is daar een overvloed van, en is het verwarmen van je huis bijna gratis.
Op andere dagen is er een tekort, en dan gebruiken we toch vaak weer vervuilende energiebronnen. Wat als we die overvloed op kunnen slaan?

EIRES TU/e The answer to the energy transistion

The Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) is TU/e’s answer to the broad, multidisciplinary question that is the energy transition.

Elestor B.V. Electricity Storage The choice for hydrogen and bromine

De ‘waterstofbromide flowbatterij’ is een innovatieve batterij die een nieuwe en betaalbare manier van energieopslag mogelijk maakt. Daardoor kunnen zonne- en windenergie concurrerend worden met fossiele brandstof. Een consortium, bestaande uit Witteveen+Bos, Elestor BV, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), onderzoekt met deze pilot op welke manier de batterij op grotere schaal kan worden ingezet. De pilot is een primeur in Europa.

De door Elestor BV ontwikkelde waterstofbromide flowbatterij maakt het mogelijk om elektriciteit, zoals gegenereerd door duurzame energiebronnen, op te slaan tegen een fractie van de kosten van de huidige technologieën. Een ander belangrijk aspect van het concept is dat het gewenste vermogen [kW] en capaciteit [kWh] onafhankelijk van elkaar kunnen worden gedimensioneerd. In de flowbatterij van Elestor bevinden de beide chemische componenten zich elk in een eigen gesloten circuit. De componenten zijn van elkaar gescheiden door een selectief membraan, dat alleen protonen doorlaat.

University Twente Advanced battery technology

The storage of energy is one of the key challenges in the energy transition. Sustainable, high-density and flexible batteries are needed to balance the fluctuating production of renewable power with demand. The Twente Centre for Advanced Battery Technology brings together all battery research activities at the University of Twente. The goal is to advance research to realize breakthrough solutions for next-generation battery technology in a systemic approach and by addressing the complete battery value chain.

Webinar en presentaties:

De uitzending kunt u hier terugkijken en de presentaties staan onder "Documenten" op deze KIVI site of via ESNL op deze ESNL pagina (rubriek diversen) downloaden.

Programma

 -  uur Inleiding Stefan Olsthoorn en James Meijer
 -  uur Toekomst - Koolen Industries (Jos Blom)
 -  uur Pitch 1: Summer Heat SO
 -  uur Heden, project Eires - TU/e (Mark Bonenschanscher)
 -  uur Pitch 2: Elestor - Guido Dalessi
 -  uur Innovatie en investeringen - Topsector TKI
 -  uur Pitch 3: Twente Centre for Advanced Battery Technology - Mark Huijben
 -  uur Afsluiting Stefan Olsthoorn en James Meijer