Omschrijving

Symposium: "Moet Nederland van het gas af?”

Het doel van het Symposium “Moet Nederland van het gas af?” is het in kaart brengen van de gevolgen van het kabinetsbesluit om met ingang van 2030 alle woningen en kantoren in Nederland van het gas te hebben afgekoppeld, deze gevolgen op een begrijpelijke manier te presenteren en met elkaar te bediscussiëren.

Het symposium is gericht op leden van KIVI, overige geïnteresseerde KIVI en voor bestuurders en wethouders van gemeenten, die sturing willen geven aan het verantwoord realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij het woningbouwbeleid. Naast de informatie die U ontvangt van professionals en experts o.a. van netwerkbedrijven en de projectleider van een al opgeleverde gasloze wijk, kunt u ervaringen uitwisselen met specialisten en informatie verkrijgen.

Vragen met betrekking tot dit onderwerp "Nederland van het gas af" zijn o.a.:
- Het vervangen van een standaard CV-ketel door een warmtepomp heeft voor de eigenaar van een woning vergaande bouwtechnische en financiële consequenties.

- Is waterstof (H2) een goede vervanger voor aardgas? Kan all-electric en tegen welke kosten?

- Hebben politieke keuzes op landelijk en lokaal niveau gevolgen voor de infrastructuur? n.l. De netwerkbedrijven hebben een investeringshorizon van 40 jaar, veel langer dan de periode tot 2030! Ook de elektriciteitsvoorziening zal veel zwaarder belast gaan worden.
- Moeten we afscheid nemen van de miljarden die zijn geïnvesteerd in de ondergrondse infrastructuur van het gasnet? Is dat dan wel duurzaam?

- Hoe krijgen we draagvlak voor deze majeure verandering bij de bevolking en hoe dient de facilitering en de financiering vorm te krijgen. Draagvlak ontstaat alleen daar waar de gemaakte keuzes goed onderbouwd worden.

KIVI wil als vereniging van en voor ingenieurs daaraan bijdragen door het duidelijke en correcte verhaal te formuleren, gebaseerd op feiten, zowel technisch als financieel.

Het programma van de sprekers (onder voorbehoud) voorziet in de volgende onderwerpen:

- het belichten van de mogelijke financiering van het aanpassen van bestaande woningen (door John Nederstigt, wethouder van gemeente Haarlemmermeer)

- de invloed die gasloos heeft op de gas- en elektriciteitsnetten (door Albert van de Molen, Netstrateeg bij Stedin)

- de ervaringen bij een reeds opgeleverde nul-op-de-meter en gasloze nieuwbouwwijk (Luc Drost, projectleider van het project Gasloze wijk Oppe Brik te Breesel)

- Forumdiscussie met vragen uit de zaal, onder leiding van de dagvoorzitter ir. Pal van Son (regiodirecteur energiebedrijf)

Het forum bestaat uit:
- dagvoorzitter
- de sprekers
- deskundigen
- wethouder van een middelgrote gemeente

Het KIVI-gebouw (Prinssegracht 23, 2514 AP Den Haag) ligt op slechts zeven minuten loopafstand van het NS Station Den Haag Centraal en bevindt zich recht tegenover parkeergarage Malieveld, welke is gelegen aan de Koningskade te Den Haag.

Spreker(s)

Innogy, ir. Paul van Son, regiodirecteur energiebedrijf, dagvoorzitter heeft kennis van zaken in duurzame materie en woningbouw.

STEDIN. Albert van de Molen, strateeg netontwikkeling. Een netwerkbedrijf moet voor 40 jaar vooruit plannen. Meerdere vrijheidsgraden zijn mogelijk voor de toekomst. Welke worden gekozen en voor welke wijken/steden? De (landelijke) politiek moet deze mogelijkheden inventariseren en daar keuzes in maken die voor 40 jaar geldig zijn. Dit moet een blauwdruk worden voor de investeringen worden. In een publicatie stond een bedrag van 20 mrd Euro aan investeringen genoemd Deze keuzes hebben een grote invloed op de energie-infrastructuur en de kosten. Hoe is de infrastructuur bij de al gerealiseerde gasloze wijk uitgelegd?

Spreker 2: Gemeente Beesel. Luc Drost Luc is projectleider bij de realisatie van één van de eerste aardgasloze wijken in Nederland. Hoe is de elektrische infrastructuur aangepakt? We laten een frontrunner (voorloper) aan het woord.

Spreker 3 Gem. Haarlemmermeer John Nederstigt zal op persoonlijke titel een innovatief plan voor financiering van de ombouw van woningen presenteren. Veel kosten zijn gemoeid met de transitie naar gasloze

Locatie

Grote Zaal KIVI gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Elektrotechniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Ir. Evert-Jan Bouvy

ej@bouvy.info

The Future Dutch full carbon-free energy system in

Nederland van het gas af, hoe gaat we dit doen?

Je huis moet van het gas af, hoe ga je dit betalen

Waarom je huis van het gas af?

De uiterste inschrijfdatum is 07-02-2019

Inschrijven

U kunt zich inschrijven t/m: 07-02-2019

Inschrijven voor leden

Inschrijven

Inschrijven voor niet-leden

Uw gegevens
* verplicht