Symposium: "Moet Nederland van het gas af?”

Als gevolg van de onrust in Groningen over de aardbevingen die verband houden met de aardgaswinning, heeft minister van Economische Zaken en Milieu Wiebes in 2018 besloten om vanaf 2030 geen Gronings aardgas meer op te pompen. Dit besluit heeft een ingrijpende heroriëntatie “Nederland van het gas af” op gang gebracht.  

Wethouders van milieu van middelgrote en kleine gemeentes hebben de behoefte een overzicht te krijgen hoe ze deze problematiek moeten aanpakken. Zij worden als eersten geconfronteerd met de negatieve aspecten (lees hogere kosten) voor huiseigenaren (die ook de inwoners van hun gemeenten zijn). Daarnaast willen wethouders graag ook ‘groen’ zijn en kunnen voldoen aan de door het Rijk geformuleerde ambities.

Wie pakt nu de regie?. Veel zaken hangen met elkaar samen. Op dit symposium is een breed beeld van technische financiële en sociale aspecten geschetst.

Als woningen niet meer met aardgas kunnen worden verwarmd rijst de vraag hoe dan wel? Welke middelen en technieken hebben we tot onze beschikking om deze transitie te doen slagen? Alternatieven zijn er genoeg, maar niet alles is even ver ontwikkeld en beschikbaar om nu uitgebreid te worden geïmplementeerd. Daarom ligt de focus momenteel erg op de warmtepomp. Maar is het reëel om de warmtepomp nu bijna als enige oplossing, tezamen met zonnepanelen in te zetten? Wordt het verzwaren van het elektriciteitsnet en de uitbreiding van de elektriciteitshuisjes in de wijken de tijdskritieke factor? Hoe zit het met warmtenetten, groen gas, waterstof?

De gemeentes moeten aan de slag om het beleid van de landelijke overheid lokaal toe te passen, maar hebben ook niet altijd voldoende kennis van de (on-)mogelijkheden; er zijn teveel variabelen om tot onderbouwde besluitvorming te komen. Naast de technische aspecten spelen ook financiële en sociale aspecten een rol. Wie gaat het betalen? Hoe krijg je de bewoners/huiseigenaren mee in dit proces? De mondige burger ziet ook dat op de andere klimaattafels de kosten dreigen te worden afgewenteld op de burger c.q. consument.

KIVI wil als vereniging van en voor ingenieurs daaraan bijdragen door het duidelijke en correcte verhaal te formuleren, gebaseerd op feiten, zowel technisch als financieel.

Het programma van de sprekers voorzag in de volgende onderwerpen:

  • het belichten van de mogelijke financiering van het aanpassen van bestaande woningen (door John Nederstigt, gemeente Haarlemmermeer, op persoonlijke titel)

  • de invloed die gasloos heeft op de gas- en elektriciteitsnetten (door Albert van de Molen, Netstrateeg bij Stedin)

  • de ervaringen bij een reeds opgeleverde nul-op-de-meter en gasloze nieuwbouwwijk (Luc Drost, projectleider van het project Gasloze wijk Oppe Brik te Breesel)

  • Forumdiscussie met vragen uit de zaal, onder leiding van de dagvoorzitter ir. Paul van Son (regiodirecteur energiebedrijf, Innogy)met de volgende forumleden: de dagvoorzitter, de 3 sprekers en Laetitia Quillet, directeur strategic Area Energy van de Technisch Universiteit Eindhoven.

Te downloaden hier de presentatie "Netwerkbedrijf voor 40 jaar plannen" door Albert van der Molen Stedin en de overige presentaties onder de tab "Documenten".

Naam en contactgegevens voor informatie

Ir. Evert-Jan Bouvy ej@bouvy.info

Programma

 -  uur Registratie met koffie en thee
 -  uur Opening door voorzitter afdeling Elektrotechniek, ing. Richard van Heijningen
 -  uur Uitleg verloop van de middag door de dagvoorzitter
 -  uur Een netwerkbedrijf moet voor 40 jaar vooruit plannen door Albert v. d. Molen, Stedin Netontwikkeling
 -  uur Hoe is de elektrische infrastructuur aangepakt bij de eerste gasloze wijken? door Luc Drost Luc Proj
 -  uur Pauze met koffie/ thee
 -  uur innovatief plan voor financiering van de ombouw van woningen door John Nederstigt, Haarlemmermeer
 -  uur Forumdiscussie o.l.v. dagvz. Ir. Paul van Son, regiodirecteur Innogy. Forumlid Laetitia Ouillet TU/e
 -  uur Afronding en volgende stappen naar de toekomst
 -  uur Netwerken met borrel