Veilig werken aan elektrische voertuigen is nu nog toegankelijker geregeld in de herziene NEN 9140:

De NEN 9140 Veilig werken aan elektrische voertuigen is herzien en aangepast om veilig te kunnen werken aan elektrische voertuigen.

Maar wie is nu echt op de hoogte van de nieuwe norm? Wie leest de NEN-normen? En nog belangrijker: wie past ze toe?

Met de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobielbranche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden. Een van die nieuwe risico’s is de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden Volt.

Ongevallen vallen nooit mee!

Ongevallen bij het werken aan elektrische voertuigen lopen vrijwel altijd ernstig af. Vaak zijn mensen voor het leven getekend.

De procedures zijn niet altijd waterdicht en soms staat de situatie het goed volgen van de procedures gewoon niet toe.

De wetgevers doen hun best, maar wetteksten worden niet vaak goed gelezen of begrepen.

Bij het werken aan elektrische voertuigen bestaat een zeker risico op letsel: letsel veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, of door brand of explosie die voortkomt uit elektrische energie.

Het doel is om algemene eisen voor de veilige werken aan, met of nabij elektrische installaties, e-voertuigen te geven.

De norm NEN 9140 regelt het veilig weken aan elektrische voertuigen.

Veilig werken aan e-voertuigen omvat het werken aan of nabij het aanwezige Hoog Volt systeem in het voertuig, vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop.

Niet veel mensen weten dat veel regels in de normen ontstaan naar aanleiding van ongevallen. Het zijn geen verzonnen regels, maar regels, die ontstaan zijn uit de praktijk.

Hoe kunnen automonteurs veilig werken met installaties en batterijen in e-voertuigen?
Hoe gaan de bergings- en hulpdiensten met deze wagens om?

De herziening van NEN 9140 geeft hier antwoord op, ondersteund door de overzichten, flowcharts en een stappenplan.

Arjen Westerterp verzorgt speciaal voor de KIVI afdeling voor Elektrotechniek een compacte Informatiesessie "Herziene NEN 9140 Veilig werken aan elektrische voertuigen".

Arjen Westerterp Docent evoertuigtechniek bij Noorderpoort is voorzitter van de normcommissie, die de NEN 9140 heeft herzien en deze norm voor de toekomstige e-voertuigen geschikt heeft gemaakt.

Naast de theorie, worden ook voorbeelden gegeven over inspectiemethoden en praktijk situaties.

Je dient als elektrotechnische ingenieur op de hoogte te blijven van de wijziging in deze norm, als je met e-voertuigen werkt!

Voor  meer informatie over  NEN 9140 zie de Nieuwsbrief NEN 9140 22 mei 2019.

Voor nadere inlichtingen over de NEN Arjen Westerterp e-mail: ar.wester@gmail.com. Voor het KIVI contact Gijs Breedveld e-mail info@breedveld.nl

De eerdere informatiesessie Herziene NEN 9140 heeft plaats gevonden op 15 oktober 2019 in Utrecht.

Korte animatie om NEN 9140 norm onder de aandacht te brengen. Deze norm over "veilig werken met e-voertuigen" neemt in belang toe. Er komen steeds meer elektrische voertuigen, of hybrides, op de Nederlandse wegen. Een herziening om de norm modern te houden, is gemaakt.