Elektrische veiligheid is goed geregeld in de NEN 3840: Hoogspanning

Naast allerlei wettelijke eisen hebben we ook NEN-normen die de veilige werkplek waarborgen. Maar wie kent nu echt de wettelijke eisen? Wie leest de NEN-normen? En nog belangrijker: wie past ze toe?

Deze ongevallen vallen nooit mee!

Ongevallen met hoogspanningsinstallaties (incl. middenspanning) lopen vrijwel altijd ernstig af. Als ze het al overleven, zijn mensen vaak voor het leven getekend.

De procedures zijn niet altijd waterdicht en soms staat de installatie het goed volgen van de procedures gewoon niet toe.

De wetgevers doen hun best, maar wetteksten worden niet vaak goed gelezen of begrepen.

Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op letsel: letsel veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, of door brand of explosie die voortkomt uit elektrische energie.

Het doel is om algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven.

De norm NEN 3840 regelt de bedrijfsvoering van hoogspanningsinstallaties (incl. middenspanningsinstallaties).

Bedrijfsvoering van elektrische installaties omvat zowel het gebruik van de installatie, het kunnen laten functioneren van elektrische arbeidsmiddelen, als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop.

Niet veel mensen weten dat veel regels in de normen ontstaan naar aanleiding van ongevallen. Het zijn geen verzonnen regels, maar regels, die ontstaan zijn uit de praktijk.

De International Electrotechnical Commission (IEC) verstaat onder hoogspanning een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of 1500 volt gelijkspanning.

N.B. De norm NEN 3140 regelt de bedrijfsvoering van elektrisch installaties en elektrische apparatuur op laagspanning (tot 1000 VAC, tot 1500 VDC).

Richard Groenewegen heeft speciaal voor de KIVI afdeling voor Elektrotechniek de compacte informatiesessie verzorgd Elektrische veiligheid in middenspanning en hoogspanning: 'Ontwikkelingen in nieuwe NEN 3840'.

Richard Groenewegen is lid van de normcommissie die deze nieuwe NEN 3840 heeft opgesteld. Hij is directeur van een inspectiebedrijf en een opleidingenbedrijf en is al jaren gespecialiseerd in deze materie. Naast de theorie, worden ook voorbeelden gegeven over inspectiemethoden.

Je kunt als elektrotechnische ingenieur het je niet veroorloven achter te blijven!

De uitstekend verzorgde informatiesessie NEN 3840 Midden- en Hoogspanning werd door 34 deelnemers bezocht!

Voor nadere inlichtingen en contact: ing. R.E.M. (Richard) Groenewegen tel. 0182 522 316 info@giba.nl

Programma

 -  uur Ontvangst met koffie of thee
 -  uur start Informatiesessie "Ontwikkelingen in elektrische veiligheid, de nieuwe NEN 3840: Hoogspanning
 -  uur Wat zegt de (Arbo) wet in relatie met NEN 3840?
 -  uur Hoe werkt de handhaving?
 -  uur Waarom een gewijzigde norm NEN 3840 Miden-, Hoogspanning
 -  uur Wijzingen in organisatie - wat moet een bedrijf anders regelen?
 -  uur Wijziigngen in werkwijze - past dat bij elke installatie?
 -  uur Wijziging in inspectie
 -  uur Thermo grafisch onderzoek, Utrasounddetectie en temperatuurloggen
 -  uur Demonstratie thermografische onderzoek en meetmethoden
 -  uur Netwerken met drankje