Organisatie: Coöperatie Energie Samen i.s.m. KIVI Afdeling Elektrotechniek

 

Clean Energy Package

Via het Clean Energy Package wil de Europese Commissie actieve deelname van consumenten aan het energiesysteem bevorderen. Nederland geeft daar onder meer invulling aan door:
• het stimuleren van energiegemeenschappen
• het stimuleren van collectieve hernieuwbare productie via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
• het Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties
• het streven naar 50% van de productie in eigendom van de lokale omgeving (burgers en bedrijven)

Energiegemeenschappen

Gesteund door dit beleid zijn in de meeste dorpen en steden energiegemeenschappen actief bezig met het realiseren van lokale, collectieve en hernieuwbare productie. Daarmee leveren de energiegemeenschappen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, terwijl hun leden tegelijkertijd financieel minder afhankelijk worden van de bestaande energieprijzen die stijgen als gevolg van ontwikkelingen op de internationale gasmarkt. De winsten van de eigen lokale productie worden vervolgens opnieuw ingezet voor andere projecten, zoals collectieve warmteprojecten of collectieve deelmobiliteit.

Leveren en delen

De Europese regelgeving brengt onderscheid aan tussen leveren (supply) en delen (sharing) van energie. In tegenstelling tot leveren is energie delen nog onvoldoende scherp gedefinieerd, waardoor veel lidstaten er op dit moment nog weinig mee doen of er hun eigen interpretatie aan geven. Ook Nederland heeft het concept energie delen nog niet uitgewerkt. In onze wetgeving, en zelfs in het wetsvoorstel Energiewet, komt energie delen dus niet voor, er wordt alleen gesproken over het leveren van energie met of zonder vergunning.

Als steeds meer mensen elektriciteit gaan invoeden, kan het net overbelast raken. Slimmer is om tegelijkertijd meer elektriciteit af te nemen of op te slaan. In het webinar wordt uitgelegd wat slim energie delen is, hoe het werkt en wat er voor nodig is om het te kunnen toepassen.

Energie Samen

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven.

Zo werkt een energiecoöperatie

Sprekers:

Het webinar wordt gegeven door 

Links:

Hier komt ook de link van de opname voor het terugkijken!

Energie Samen: https://energiesamen.nu/
Whitepaper Slim Energie Delen