De steile groei van PV systemen laat overal zien dat netbeheerders tegen de grenzen aanlopen van de capaciteit van de Nederlandse energienetten. Sinds 2019 worden geen SDE subsidies meer versterkt voor grotere PV systemen als een netbeheerder een transportindicatie rood geeft die aangeeft dat het lokale net onvoldoende transportcapaciteit heeft voor vermogens van 55 kilowatt tot 2 megawatt. Recent meldde ook TenneT dat het hoogspanningsnet in Flevoland en Gelderland nagenoeg geen capaciteit meer heeft voor aansluiten van zon of windsystemen met vermogens van 2 megawatt of meer. Opslagsystemen zijn in een toekomst van Nederland met alleen duurzame energie van de zon en wind nodig om het weersafhankelijke aanbod en het beperkt te sturen energiegebruik van industrie en bewoners op elkaar af te stemmen.

De coöperatie Weert Energie op het Zonnepark Altweerterheide twee PV systemen gerealiseerd:

  • 2600 zonnepanelen op drie boerenschuren, samen 600.000 wattpiek (Wp)

  • 3900 zonnepanelen op de grond ingebed in bloemenrijke groenstroken, samen 1.200.000 wattpiek (Wp)

Weert Energie heeft het zonnepark in twee fasen met verschillende burgerparticipatie ontwikkeld en zelf besloten een accu systeem met een opslagcapaciteit van 600 kilowattuur (kWh) te installeren. Subsidie van o.a. het TKI Urban Energy programma heeft meegeholpen in het financieel haalbaar maken van dit systeem.

Door de combinatie van drie businessmodellen wordt een rendabel concept van de energieopslag nagestreefd:

  • Zelfvoorziening: Door de lokaal opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk lokaal te verbruiken, wordt minder stroom afgenomen van het net. De kosten voor levering gaan daardoor omlaag.

  • Energiehandel: Met de inzet van de batterij voor energiehandel op de verschillende energiebeurzen worden inkomsten gegenereerd. Elektriciteit wordt opgeslagen, wanneer deze goedkoop is en weer verkocht op momenten waarop de prijs hoog is.

  • Balanshandhaving: Het beschikbaar stellen van de batterij voor de netbeheerders, welke verantwoordelijk zijn voor de balans op het elektriciteitsnetwerk, levert extra inkomsten op. Dit is de vermogenselektronica equivalent die voor conventionele centrales de draaiende reserve wordt genoemd. De vermogenselektronica van de energieopslag kan vanaf nul instantaan leveren aan het net of juist extra energie afnemen. (Conventionele centrales doen dit ook vanaf een laag draaiend vermogen en moeten daarvoor thermisch eerst ‘op stoom’ gebracht worden, vandaar ‘draaiende reserve’)

Naast de fysieke bijeenkomst waren de voordrachten ook via het webinar te volgen, de opname is hier terug te zien.

De foto's van het bezoek aan het zonneparkde staan op de pagina Excursie Zonnepark Altweerterheide Weert .

Terugkijken Online Kijkje bij de bouw Windpark Weert

Bekijk hieronder de livestream Online kijkje bij de bouw van het Windpark Weert op 7 januari 2022. Eigenaren van het Windpark Weert zijn WeertEnergie en Eneco. De animo voor de livestream was groot. Van tevoren hadden 400 mensen zich aangemeld en uiteindelijk hebben 268 mensen gekeken.

Aan de hand van filmpjes leidde omgevingsmanager Henk Lambrichts de kijkers over de bouwlocatie van het windpark. In een filmpje werden de wethouders Wendy van Eijk en Henk van de Loo van de gemeente Weert geïnterviewd over de rol van het windpark in de energietransitie. In de andere films werden de verschillende onderdelen van de molens uitgelegd.

Tijdens de livestream konden de deelnemers vragen stellen. Henk Lambrichts en projectmanager Ramon Jillings (Topwind) en Micky van der Wind (technische ondersteuning Topwind) beantwoordden de gestelde vragen.

Programma

 -  uur Webinar "Op den Das" Zaal via MS-Teams verbinding maken
 -  uur Start / Welkom
 -  uur Energiesysteem van Nederland in 2050 – KIVI Elektrotechniek
 -  uur Zonnepark Altweerterheide - de techniek, de netaansluiting – Weert Energie
 -  uur Installaties van het Zonnepark bezoeken – Weert Energie vai webcam
 -  uur Zonnepark – organisatie, burgerparticipatie – Weert Energie
 -  uur Q&A via de chat en discussie