DIFFER - TMC - TU/e: Renewable Fuels

Presentations of the Renewable Fuels workshop organized by TMC- DIFFER- TU/e on Thursday 26 November 2015 are available online here

dr. ir. Erik Langereis | Research Development Officer | Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) | +31 (0)40 3334 754 | e.langereis@differ.nl | www.differ.nl | postal address: PO Box 6336, 5600 HH Eindhoven, NL | visitors’ address: De Zaale 20, 5612 AJ Eindhoven, NL

N.B. Differ is het "Dutch Institute For Fundamental Energy Resarch" en is verhuisd van Nieuwegein naar de TUe Campus in Eindhoven. De Differ Workshop was ter ere van deze verhuizing naar het groednieuwe gebouw op de Campus.

Differ heeft twee onderzoeksspeerpunten: ten eerste een onderzoek voor kernfusie in het bijzonder met bijdragen aan het internationale ITER project en ten tweede het onderzoek naar Solar Fuels in het bijzonder door het toepassen van plasmatechnologie.

Deze laatste kan leiden tot CO2-neutrale en goedkope productie van methaan en complexere brandstoffen. De boeiende en informatieve workshop was met name gewijd aan dit tweede onderzoeksveld van Differ.

2014-2015 Seminars KIVI-EL Homelab2050

Duurzame en energieneutrale of energie producerende woningen in 2050?

Bekijk onderstaand gehele programma Homelab 2050:

Homelab2050 Seminar 1 Uitgangspunten

20 oktober 2014 - Programma
Presentaties sprekers:  Videolink seminar 1

 1. "De toekomst van Energie in de gebouwde omgeving”, prof. dr. ir.  Jos Lichtenberg, leerstoel Productontwikkeling, faculteit Bouwkunde TU/e
 2. “Het meten van duurzaamheid”, ir. David Anink, Senior adviseur WE Adviseurs
 3. “Active House, een gezonde energievisie”, ir. Atto Harsta, directeur bij Aldus Bouwinnovatie
 4. Samenvatting USI-KIVI Homelab2050 seminar 1 op 20-10-2014

Homelab2050 Seminar 2 Energiebalans

27 november 2014 - Programma
Presentaties sprekers:   Videolink seminar 2

 1. “Energie ambitieuze huisvesting in 2050”, prof. (lector) dr. I.J. Opstelten, HU Utrecht, Kenniscentrum Technologie & Innovatie
 2. “De wijk als energie leverancier”,  ir. Petra de Boer-Meulman, principal new energy technologies, DNV GL (KEMA) Arnhem
 3. “Kwantitative ervaring in duurzame woonwijken”, ir. R. van Rijswijk, Merosch Bodegraven
 4. Samenvatting USI-KIVI Homelab2050 Seminar 2 op 27-11-2014

Homelab2050 Seminar 3 Gezond binnenmilieu

10 februari 2015 - Programma
Presentaties sprekers:  Videolink seminar 3

 1. "Gezond binnenmilieu in 2050”, prof. dr. ir. P.M. Bluyssen, Architectural Engineering and Technology, Bouwkunde, TU Delft.
 2. "Intelligente (sensor) systemen voor gezonde wooncondities”, dr. ir. M. Zevenbergen, Senior Researcher, Holst Center, Eindhoven
 3. "De duurzaamheid voorbij, naar hernieuwbare woningvoorraad”, prof. ir. P.G. Luscuere, Architectural Engineering and Technology, Bouwkunde, TU Delft.
 4. Samenvatting USI-KIVI Homelab2050 seminar 3 op 10-02-2015

Homelab 2050 Seminar 4 Gebruik Energiebronnen

07-04-2015 - Programma
Presentaties sprekers Videolink seminar 4

 1. "Exergie - voor beter inzicht in de prestatie van energiesystemen", dr. ir. S. Jansen, universitair docent TU Delft
 2. "Mens-en milieuvriendelijke natuurlijke airconditioning", dr. ing. Ben Bronsema, TU Delft
 3. "Energievoorziening op basis van hernieuwbare energie. Fictie of realiteit?", ir. O. Kleefkens,Senior Adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 4. Samenvatting USI-KIVI Homelab2050 sessie 4 Gebruik energiebronnen

Homelab 2050 Seminar 5 Levensfase aanpasbaar

16-06-2015 Programma

 1. "Zorg in de toekomst: hoe kan technologie helpen?", prof. dr. ir. L. de Witte Universiteit van Maastricht, Hogeschool Zuyd
 2. "Domotica in de zorg, werkt het echt?", dr. ir. M. Mohammadi Architecture in Health HAN, Arnhem
 3. "Ervaring met paswoningen voor vernieuwing van het Dorp”, J. Ebben MSc, het Dorp, SIZA, Arnhem
 4. Samenvatting Homelab2050 seminar 5 16-06-2015

Dagvoorzitter: prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, bouwkunde TU Eindhoven

Homelab 2050 Seminar 6 Systemen voor goed wonen

06-10-2015 Programma

Presentaties sprekers Videolink seminar 6

 1. "Een huis als een fabriek, hoe onderhoud dat?", prof. dr. H.A. Akkermans, Universiteit Tilburg, Dutch Institute for World Class Maintenance, Breda
 2. Helpen intelligente sensoren ons vooruit?", ir. W. Borsboom, TNO, Delft
 3. Ervaring met gebouwbeheersystemen en monitoring”, ir. J.J. Buitenhuis, DWA, Bodegraven
 4. Samenvatting Homelab2050 seminar 6 06-10- 2015

Homelab2050 Seminar 7 Hoe is de woning in 2050?

01-12-2015 Programma + Stellingen

Dagvoorzitter: dr. Carolien van Hemel USI (Utrecht Sustainability Institue)

Presentatie sprekers:

 1. "Home 2050 Mind map", prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, Leerstoel Productontwikkeling, faculteit Bouwkunde TU/e
 2. "Het verschil tussen kijken en zien", ir. J.J. Buitenhuis, Managing Partner, DWA Bodegraven
 3. "Warmtetransitie en Power-to-Gas", ing. Albert van der Molen, strateeg Asset Management, STEDIN Netbeheer 

Kijk hier de video terug van deze activiteit.

Gerelateerde presentaties Nul Op de Meter (NOM) met Homelab 2050

02-07-2015
Intended adjustments in net metering: threat or opportunity? by M.R. (Maarten) Staats Merosch
Self-consumption solutions to tackle net metering adjustments for zero net energy residential buildings

24-6-2015
De effecten van en oplossingen voor aanpassing van salderingsregeling op NOM-woningen in 2020
Nederlandse samenvatting & discussie van de resultaten van het onderzoek ‘Intended adjustments in net metering: threat or opportunity?’ (Staats, 2015)


2013 - 2014 Seminars KIVI EU - Powerlab 2050

Duurzame Europese Elektriciteitsvoorziening in 2050?

Powerlab2050 EU Duurzame elektriciteit in 2050, deel 1

"Fossielarm maar ook betrouwbaar is uitdagend, kan het EU-wijde elektriciteitsysteem dit aan?"
16-04-2013 Programma
Seminarvoorzitter: prof. ir. Wil Kling, TU-Eindhoven

 1. EU Milieu en Energie 2050 doelstellingen, prof. Kornelis Blok, Ecofys, Utrecht
 2. EU Roadmap Electriciteitsysteem 2050, ir. Frits Verheij, DNV KEMA
 3. Simulatie van het EU-wijde Electriciteitsysteem, ing. Wim van der Veen, DNV KEMA

Powerlab2050 EU Duurzame elektriciteit in 2050, deel 2

"Uitdagende, EU-wijde voorzieningen zijn nodig om de betrouwbaarheid te waarborgen!"
16-05-2013 Programma
Seminarvoorzitter: prof. ir. Wil Kling

 1. Ontwikkeling EU-wijde Supergrid, prof. ir. Mart van der Meijden, Tennet/TU-Delft  
 2. Opslag van elektriciteit: belangrijke en veelbelovende technieken, ir. Jillis Raadschelder, DNV KEMA
 3. Demand Response, noodzaak en de mogelijke realisatie, prof. dr. René Kamphuis, TNO/TU-Eindhoven

Powerlab2050 EU Duurzame elektriciteit in 2050, deel 3

"Kan windenergie de verwachtingen waarmaken?"
13-06-2013 Programma
Programmavoorzitter: prof. ir. Wil Kling, TU Eindhoven
Uitgangspunt is de ECF studie: EU roadmap Power 2050

 1. De bijdrage van windenergie aan de elektriciteitsvoorziening in 2050, prof. dr. Gerard van Bussel, TU Delft
 2. Key messages to cut the levelised cost of wind-generated electricity by 40% in 2020, dr. ir. David Molenaar, Siemens
 3. Grootschalige windenergie: de huidige praktijk en de inpassing in elektriciteitssystemen, dr. i. Bart Ummels, Ventolines

Powerlab2050 EU Duurzame elektriciteit in 2050, deel 4

"Leven we in 2050 in een huis of wijk die zelf zijn elektriciteit opwekt?"
08-10-2013 Programma
Programma voorzitter: prof. dr. Han Slootweg, Enexis, Arnhem
Uitgangspunt is de ECF studie: EU roadmap Power 2050

 1. De energieneutrale wijk gaat er komen! Voor of na 2050?, ing. Ronald Schilt, Merosch Bodegraven
 2. Toekomst van de netten: de hoeken van het speelveld en de rol van smart grids, dr. Cor Leguijt, CE Delft
 3. Opslag van elektriciteit in de wijk: wat. waar, hoeveel?, dr. ir. Marjan van den Akker, Universiteit van Utrecht
 4. Enexis project Smart Storage: "Slimme opslag biedt flexibiliteit", ing. Sander Schouwenaar, Enexis

Powerlab2050 EU Duurzame elektriciteit in 2050, deel 5

"Nu het nationaal energieakkoord, straks een fossielarme elektriciteitsvoorziening in 2050"
25-11-2013 Programma
Programma voorzitter: prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute.

 1.  Kan het EU-elektriciteitssysteem het duurzame doel halen?, prof. dr. Kornelis Blok, TU Delft, Ecofys
 2.  Hoe houden we het systeem betrouwbaar: super-grid, opslag, demand response, prof. ir. Mart van der Meijden, TU Delft, Tennet
 3.  Hoe gaat windenergie de verwachtingen waarmaken?, prof. dr. Gerard van Bussel, TU Delft
 4.  Wonen we in 2050 in wijken zonder elektriciteitsvraag? (1 van de sprekers van de vierde bijeenkomst op 8 oktober)

De maatschappelijke route naar een fossielarme stroomvoorziening
• Het nationaal energieakkoord: de route tot 2023 direct betrokkene bij het energieakkoord
• Het beleid van de overheid dat in de komende decennia de energietransitie mogelijk maakt, dr. Michiel Hekkenberg, ECN
• Hoe moet de markt functioneren om de spelers de goede richting in te sturen?
• Wat moeten Den Haag en Brussel doen?

Solar-PV 2050 Power Lab, deel 1

17-03-2015 Programma
Dagvoorzitter: prof. ir. Wil Kling, TU/e

 1. Economisch-technische  ontwikkeling Solar-PV, Solar Fuels, prof. dr. ir. Egbert-Jan Sol, TNO
 2. Ontwikkeling PV-technologie met de horizon op 2050, prof. dr. Wim Sinke, ECN
 3. CO2 neutrale brandstoffen: een plasma perspectief, prof. dr. ir. Richard van de Sanden, DIFFER

Solar-PV 2050 Power Lab, deel 2

24-04-2014 Programma op 24 april
Dagvoorzitter: dr. Marcel Weeda, ECN

 1. 100% duurzame elektriciteit in 2050. Hoe matchen we vraag en aanbod?, prof. dr. Kornelis Blok, Ecofys
 2. Rol voor waterstof in de toekomstige Nederlandse energievoorziening’, dr. Jeroen de Joode, ECN
 3. Centrale en decentrale reconversie van elektriciteit uit solarfuels, prof. dr. ir. Bendiks-Jan Boersma, TU Delft
 4. Solar fuels: technologie, economie en komende ontwikkelingen: de conclusies, prof. dr. ir. Egbert-Jan Sol, TNO