DC Technology (Direct Current = gelijkstroom)

Het boek "Groot Gelijk" uitgave van TU Delft geeft de toekomst van gelijkspanning in Nederland weer.

Ons elektriciteitsnet is de erfenis van ruim honderd jaar behoedzaam voortbouwen op de fundamenten van de wisselspanning. Maar de belangrijkste veranderingen in opwekking, gebruik en transport voltrekken zich op gelijkspanning.

Denk aan de groeiende hoeveelheid zonnepanelen, steeds meer elektrische auto’s en het elektriciteitstransport over honderden kilometers.

Als we het elektriciteitsnet opnieuw zouden ontwerpen, zou het waarschijnlijk op gelijkspanning werken omdat dat beter te sturen is, minder omzettingen vereist en bespaart op materiaal. Maar we hebben te maken met een bestaand wisselspanningsnet dat zeer betrouwbaar, goedkoop en efficiënt werkt en dat nog decennia zal blijven doen.

Deze uitgave is een verkenning naar de mogelijkheden en kansen voor gelijkspanning, zowel in technische als in economische zin.

Vroeg of laat kom je erachter dat DC de beste mogelijkheden biedt, vinden initiatiefnemers Harry Stokman en Tim Zijderveld.

Maar wat is de beste inpassing in de bestaande wisselspanningsomgeving?

De onderstaande websites geven informatie over de stand van zaken t.a.v. de ontwikkelingen van DC (Direct Current = gelijkstroom) technology, toepassingen en praktijksituaties: