DC Technology (Direct Current = gelijkstroom)

Het boek "Groot Gelijk" uitgave van TU Delft geeft de toekomst van gelijkspanning in Nederland weer.

Ons elektriciteitsnet is de erfenis van ruim honderd jaar behoedzaam voortbouwen op de fundamenten van de wisselspanning. Maar de belangrijkste veranderingen in opwekking, gebruik en transport voltrekken zich op gelijkspanning.

Denk aan de groeiende hoeveelheid zonnepanelen, steeds meer elektrische auto’s en het elektriciteitstransport over honderden kilometers.

Als we het elektriciteitsnet opnieuw zouden ontwerpen, zou het waarschijnlijk op gelijkspanning werken omdat dat beter te sturen is, minder omzettingen vereist en bespaart op materiaal. Maar we hebben te maken met een bestaand wisselspanningsnet dat zeer betrouwbaar, goedkoop en efficiënt werkt en dat nog decennia zal blijven doen.

Deze uitgave is een verkenning naar de mogelijkheden en kansen voor gelijkspanning, zowel in technische als in economische zin.

Vroeg of laat kom je erachter dat DC de beste mogelijkheden biedt, vinden initiatiefnemers Harry Stokman en Tim Zijderveld.

Maar wat is de beste inpassing in de bestaande wisselspanningsomgeving?

Stichting Gelijkspanning Nederland

Elektrificatie is een van de belangrijkste uitdagingen waar de maatschappij vandaag voor staat. Onze moderne wereld vraagt steeds meer van de traditionele elektriciteitsnetwerken en -infrastructuur. Er is een energietransitie nodig. En gelijkstroom (DC) is een essentieel onderdeel van deze transitie. Van de bescheiden USB-C-connector tot de groene energieproductie op nationale schaal, DC biedt hulp voor moderne energie-uitdagingen.

Stichting Gelijkspanning Nederland streeft naar DC als een integrale component van een nieuwe, duurzame wereld: het bieden van een beter energiebeheer, een schone productie en een slimmer verbruik. Dit alles is mogelijk met het gebruik van DC-technologieën. Stichting Gelijkspanning Nederland heeft drie hoofddoelen:

Onderwijs: het verstrekken van DC-gerelateerde informatie aan beleidsmakers, energieproducenten, fabrikanten van elektrische goederen en beroepsopleidingen en hogescholen. Stichting Gelijkspanning Nederland werkt aan het verspreiden van belangrijke bevindingen in de wereld van DC. Van innovatie tot ‘lessons learned’, Stichting Gelijkspanning Nederland is de spil in het verzamelen en delen van kennis.

Facilitering: het verbinden van de kennis van DC-technische experts met bedrijven en industrieën die graag DC-kracht introduceren in nieuwe installaties en bouwprojecten. Stichting Gelijkspanning Nederland brengt getalenteerde mensen samen.

Promotie: het uitdragen van de voordelen van DC. Van energie-efficiëntie, minder grondstoffenverbruik tot het aanbieden van slimmere oplossingen voor een reeks bestaande problemen, Stichting Gelijkspanning Nederland is een pleitbezorger voor de ontwikkeling en implementatie van DC-technologieën in onze moderne wereld.

Thema's: diverse thema's over gelijkspanning, zoals ontwerp en veiligheid worden belicht en besproken in webtalks, deze zijn terug te zien bij youtube

De onderstaande websites geven informatie over de stand van zaken t.a.v. de ontwikkelingen van DC (Direct Current = gelijkstroom) technology, toepassingen en praktijksituaties: