Afdeling Filosofie & Techniek

Deze pagina van de Afdeling Filosofie & Techniek is een ontmoetingsplaats voor ingenieurs die aangegeven hebben meer informatie te willen verkrijgen over dit (vak)gebied.

Op deze pagina treft u dan ook de eventuele activiteiten aan, de gegevens van het bestuur en eventueel nieuws. 

De Afdeling Filosofie & Techniek kent verschillende aandachtsgebieden, waaronder:

  • Filosofie van de Techniek
  • Ethiek en Techniek
  • Grenzen van de Techniek
  • Techniek en Milieu

Suggesties van leden voor andere thema's zijn altijd welkom.

De afdeling kan terugzien op tot nu toe succesvolle jaren met interessante en doorgaans goed bezochte lezingen. Het bestuur wil allen die daaraan hebben bijgedragen, vooral de sprekers, maar ook de bureau-medewerkers, mede namens de leden, nog eens hartelijk danken. Ook aan de leden die bij de verschillende activiteiten aanwezig waren, komt dank toe!

Wij zijn de sprekers, die wij mochten ontvangen, zeer erkentelijk voor hun inspanningen.

Tot ziens bij een van onze lezingen!