Klik hier voor de opname van het webinar

WEBINAR Energy Geostructures

Op 25 maart van 16.30 tot 18.00 uur biedt KIVI Geotechniek een webinar over Energy Geostructures. Tijdens deze webinar geven Jacco Haasnoot van CRUX en Phil Vardon van de TU Delft een presentatie over energiedamwanden en -palen. De webinar biedt inzicht in het ontwerp van energy geostructures en in het onderzoek naar geotechnisch en -thermisch gedrag.  

Aanmelden via de KIVI website, de link voor deelname wordt later via email toegestuurd.

Hieronder het programma:

Energie damwand – test en toepassing  

ir. J.K. (Jacco) Haasnoot, sr. specialist / directeur CRUX Engineering 

Met behulp van een energie damwand kan energie uit de omgeving worden onttrokken zodat, met behulp van een warmtepomp, gebouwen verwarmd of gekoeld kunnen worden. De warmte wordt onttrokken uit de bodem én uit oppervlakte water, waarbij met name het oppervlaktewater relatief veel energie levert. In de presentatie worden de (tussen) resultaten besproken van een proef met een energie damwand in de Schie nabij Delft en wordt de haalbaarheid van dit systeem besproken in een historische, waterrijke, binnenstad als Amsterdam. CRUX Engineering werkt in aan de energiedamwand samen met Gooimeer BV, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven. 

Energy piles and obtaining thermal properties of the ground

Dr. P.J. (Phil) Vardon, Associate Professor Geo-Engineering TU Delft. Department lead Geothermal Science and Engineering.

Heat and cooling are responsible for 50% of the primary energy use in the Netherlands. To move towards low carbon heating and cooling, shallow geothermal energy can play a major role. Energy geostructures can play a significant role in in reducing the initial costs of shallow geothermal energy but require a higher level of design, due to the combined structural and energy functions. I will present current research on the geotechnical performance of energy piles and the thermo-mechanical behaviour of soils. This work is aiming towards reliable methods to design energy piles. In addition, I will present new methods on obtaining thermal properties of the soil for energy geostructures, which fit into standard site investigation methods.