Vanuit de vakgroep KIVI Geotechniek organiseren we op donderdag 25 april 2024 aan de TU Delft van 12.00 tot 17.00 uur een symposium als eerbetoon aan prof.dr.ir. Arnold Verruijt die van 1975 tot 1980 eerst hoogleraar Algemene Mechanica en tussen 1980 en 2002 Professor Geotechniek aan de TU Delft was. Prof. Verruijt stond voor een verbinding tussen praktijk en theorie in de geotechniek. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de bekendheid van het vakgebied, hij was zijn tijd ver vooruit in de digitalisering met het open delen van door hem geschreven software, en was op de TU Delft een bij studenten populaire leermeester. Bovendien was professor Verruijt een belangrijke adviseur voor de overheid bij het extreem hoge water in 1995 langs de Waal.

Deze aspecten laten we ook in de lezingen van de sprekers van het symposium terugkomen. We bieden een afwisselend programma met vooraf lunch en met lezingen door verschillende ervaren collega’s die onder Professor Verruijt hebben gewerkt. Maar in de geest van Prof. Verruijt laten we ook de nieuwe generatie afstudeerders en promovendi van de vakgroep Geo-Engineering aan het woord, en sluiten we af met een gezellige borrel om bij te praten. Vanaf 12.00u starten we met een gezamenlijke lunch. We hopen hiermee ook nieuwe generaties studenten voor het vak Geotechniek te kunnen enthousiasmeren.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:00 – 12:15 Walking in

12:15 – 13:00 Lunch

13.00 Speeches

  • Welcome by Bas Vos, Chairman Kivi Geotechniek
  • Welcome by prof. Michael Hicks, TU Delft section Geo Engineering
  • André Koelewijn (Deltares): “Parelkwekerij Verruijt”
  • Michael Hicks: “Overview of the present-day Geo-Engineering section“

14:30 – 15:00 coffee & drinks break

15.00 Speeches (2)

  • Niels Walrave (Fugro): “Foundations for the future: from soil to success"
  • Inge de Wolf (TU Delft), on climate change, dykes and geotechnical engineering
  • Final words by Bas Vos, Chairman Kivi Geotechniek

16:00 – 17:30 Get-together with drinks

Aanmelden voor het symposium kan tot uiterlijk tot vrijdag 19 april. We kijken ernaar uit jullie de 25e te zien!